Utvecklarläge

Senaste uppdatering: 2024-01-08

När du redigerar sidor i Adobe Experience Manager (AEM), flera lägen är tillgängliga, inklusive läget Utvecklare. Då öppnas en sidopanel med flera flikar som ger utvecklaren information om den aktuella sidan. De tre flikarna är:

 • Komponenter för att visa struktur- och prestandainformation.
 • Test för att köra tester och analysera resultaten.
 • Fel för att se eventuella problem som uppstår.

Detta hjälper en utvecklare att:

 • Upptäck: vilka sidor som är sammansatta av.
 • Felsök: vad som händer var och när, vilket i sin tur hjälper till att lösa problem.
 • Test: fungerar programmet som förväntat.
FÖRSIKTIGHET

Utvecklarläge:

 • Är bara tillgängligt i det beröringsaktiverade användargränssnittet (vid redigering av sidor).

 • Är inte tillgängligt på mobila enheter eller små fönster på skrivbordet (på grund av utrymmesbegränsningar).

  • Detta inträffar när bredden är mindre än 1024px.
 • Är endast tillgänglig för användare som är medlemmar i administrators grupp.

FÖRSIKTIGHET

Utvecklarläget är bara tillgängligt på en standardförfattarinstans som inte använder körläget nosampling content.

Om det behövs kan det konfigureras för användning:

 • på en författarinstans med nosamplsinnehållets körningsläge
 • en publiceringsinstans

Det bör inaktiveras igen efter användning.

OBSERVERA

Se

Öppnar utvecklarläge

Utvecklarläget implementeras som en sidopanel i sidredigeraren. Om du vill öppna panelen väljer du Utvecklare från lägesväljaren i verktygsfältet i sidredigeraren:

chlimage_1-11

Panelen är uppdelad i två flikar:

 • Komponenter - Detta visar ett komponentträd, som liknar innehållsträd för författare

 • Fel - När problem uppstår visas information för varje komponent.

Komponenter

chlimage_1-12

Detta visar ett komponentträd som:

 • Skapar konturer för kedjan med komponenter och mallar som återges på sidan (SLY, JSP osv.). Trädet kan expanderas för att visa kontext i hierarkin.

 • Visar datortiden på serversidan för återgivning av komponenten.

 • Gör att du kan expandera trädet och välja specifika komponenter i trädet. Markeringen ger åtkomst till komponentinformation, till exempel:

  • Databassökväg
  • Länkar till skript (används i CRXDE Lite)
 • De valda komponenterna (i innehållsflödet, vilket anges med en blå ram) markeras i innehållsträdet (och omvänt).

Detta kan hjälpa till att:

 • Fastställ och jämför återgivningstiden per komponent.
 • Se och förstå hierarkin.
 • Förstå och förbättra sidinläsningstiden genom att hitta långsamma komponenter.

Varje komponentpost kan visa (till exempel:

chlimage_1-13

 • Visa detaljer: en länk till en lista som visar:

  • alla komponentskript som används för att återge komponenten.
  • databasens innehållssökväg för den här specifika komponenten.

  chlimage_1-14

 • Redigera skript: en länk som:

  • öppnar komponentskriptet i CRXDE Lite.
 • När du expanderar en komponentpost (pilhuvud) kan du även visa:

  • Hierarkin i den markerade komponenten.
  • Återgivningstider för den markerade komponenten separat, alla enskilda kapslade komponenter i den och den kombinerade summan.

  chlimage_1-15

FÖRSIKTIGHET

Vissa länkar pekar på skript under /libs. De här är dock bara till för referens får inte redigera allt under /libs, eftersom alla ändringar du gör kan gå förlorade. Det beror på att den här grenen kan ändras när du uppgraderar eller installerar en snabbkorrigering eller ett funktionspaket. Gör de ändringar du behöver under /apps. Se Övertäckningar och åsidosättningar.

Fel

chlimage_1-16

Förhoppningsvis Fel tabben kommer alltid att vara tom (som ovan), men när problem uppstår visas följande information för varje komponent:

 • En varning om komponenten skriver en post i felloggen, tillsammans med information om felet och direktlänkar till rätt kod i CRXDE Lite.
 • En varning om komponenten öppnar en administratörssession.

I en situation där en odefinierad metod anropas visas det resulterande felet i Fel tab:

chlimage_1-17

Komponentposten i trädet på fliken Komponenter markeras också med en indikator när ett fel inträffar.

Test

FÖRSIKTIGHET

I AEM 6.2 återimplementerades testfunktionerna i utvecklarläget som ett fristående verktygsprogram.

Mer information finns i Testa användargränssnittet.

På denna sida