Använda sidspårning och bädda in kod på webbsidor

Senaste uppdatering: 2023-12-04
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin

Page Tracker är en del av JavaScript-kod som du inkluderar i koden för tredjepartswebbplatser så att Adobe Analytics kan samla in användningsdata runt Adobe Experience Manager Assets på dessa webbplatser.

Om du vill fånga händelser, t.ex. klick, som är specifika för resurser, inkluderar du även koden för inbäddning i koden för tredjepartswebbplatser.

I följande exempelkod visas hur en webbsida som innehåller både sidspårningskod och inbäddningskod ser ut:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/assetinsights/pagetracker.js"></script>
      <script type="text/javascript">
                assetAnalytics.attrTrackable = 'trackable';
        assetAnalytics.defaultTrackable = false;
        assetAnalytics.attrAssetID = 'aem-asset-id';
        assetAnalytics.assetImpressionPollInterval = 200; // interval in milliseconds
        assetAnalytics.charsLimitForGET = 2000; // bytes
        assetAnalytics.dispatcher.init("assetstesting","xxxx","xxx","list1","eVar3","event8","event7");
      </script>

  </head>

  <body>

                <img
      src="https://10.41.52.147:4502/xxxx/content/dam/test/abc.jpg"
      data-aem-asset-id="aaid:a386f2cd78234becb66bd11575f9452d"
      data-trackable=true
      onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>

    <a
      href="https://www.adobe.com"

      onclick="assetAnalytics.core.assetClicked(this);return false">
        <img
          src="http://localhost/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
          data-aem-asset-id="aaid:7fa01fce0ebe40268cd6dcf07e2d9cb1"
          data-trackable=true
          onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>
    </a>

  </body>
</html>

Lägg till sidspårningskod

Du lägger till sidspårningskoden i sidhuvudsavsnittet i webbplatskoden. I följande kodutdrag visas den sidspårningskod som finns på en exempelwebbsida:

 <head>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="http://localhost:4502/xxxx/etc.clientlibs/dam/clientlibs/foundation/assetinsights/pagetracker.js"></script>
      <script type="text/javascript">
                assetAnalytics.attrTrackable = 'trackable';
        assetAnalytics.defaultTrackable = false;
        assetAnalytics.attrAssetID = 'aem-asset-id';
        assetAnalytics.assetImpressionPollInterval = 200; // interval in millis
        assetAnalytics.charsLimitForGET = 2000; // bytes
        assetAnalytics.dispatcher.init("assetstesting","abc.net","bee","list1","eVar3","event8","event7");
      </script>

 </head>

Lägg till inbäddningskod

Du lägger till inbäddningskoden i webbplatskoden. I följande kodfragment visas den inbäddade koden som finns på en exempelwebbsida:

<body>

   <img
      src="http://localhost:4502/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
      data-aem-asset-id="aaid:a386f2cd78234becb66bd11575f9452d"
      data-trackable=true
      onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>

    <a
      href="https://www.adobe.com"

      onclick="assetAnalytics.core.assetClicked(this);return false">
      <img
          src="http://localhost:4502/xxxx/content/dam/test/xyz.jpg"
          data-aem-asset-id="aaid:7fa01fce0ebe40268cd6dcf07e2d9cb1"
          data-trackable=true
          onload=assetAnalytics.core.assetLoaded(this)>
    </a>

  </body>

På denna sida