Dynamic Media-begränsningar

Senaste uppdatering: 2024-01-24
 • Skapat för:
 • User

I följande avsnitt beskrivs begränsningar i Dynamic Media.

Det här avsnittet innehåller följande avsnitt:

Dynamic Media bästa praxis och tvingande begränsningar för tillgångstyper

När du skapar en snurra uppsättning eller en bilduppsättning, eller överför PDF för sidextrahering, rekommenderar Adobe följande metodtips och tillämpar följande begränsningar:

Resurs - begränsningstyp Bästa praxis Begränsning har införts
Bild - Antal smarta beskärningar per bild 5 100
Alla uppsättningar - Antal dubblettresurser per uppsättning Inga dubbletter 20
Alla uppsättningar - Maximalt antal resurser per uppsättning 5-10 bilder per uppsättning 1000
Rotation - Maximalt antal rader/kolumner per 2D-uppsättning 12-18 bilder per uppsättning 1000
PDF - Maximalt antal sidor för PDF som ska användas för extrahering 100 (för alla PDF)

Webbläsare och operativsystem som inte stöds för Dynamic Media

Dynamic Media stöder inte följande kombinationer av webbläsare och operativsystem.

 • Internet Explorer 11 + Windows 7
 • Internet Explorer 11 + Windows 8.1
 • Internet Explorer 11 + Windows Phone 8.1
 • Internet Explorer 11 + Windows Phone 8.1 - uppdatering
 • Safari 6 + iOS 6.0.1
 • Safari 7 + iOS 7.1
 • Safari 7 + OS X 10.9 Mavericks
 • Safari 8 + iOS 8.4
 • Safari 8 + OS X 10.10 Yosemite

Stöd för Secure Socket Layer 2.0 och 3.0 samt Transport Layer Security 1.0 och 1.1 har upphört

Från och med den 30 april 2024 upphör stödet för följande i Adobe Dynamic Media:

 • SSL (Secure Socket Layer) 2.0
 • SSL 3.0
 • TLS (Transport Layer Security) 1.0 och 1.1
 • Följande svaga lärare i TLS 1.2:
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_SDES_EDE_CBC_SHA

På denna sida