Hoe te om activa in bulk te migreren

Laatste update: 2023-11-07
 • Gemaakt voor:
 • Developer
  Admin

Bij het migreren van elementen naar Adobe Experience ManagerEr zijn verschillende stappen die in overweging moeten worden genomen. Het uitpakken van elementen en metagegevens uit hun huidige huis valt buiten het bereik van dit document, omdat deze elementen sterk verschillen tussen de implementaties, maar in dit document wordt beschreven hoe u deze elementen in Experience Manager, past de metagegevens toe, genereert uitvoeringen en activeert u deze om instanties te publiceren.

Vereisten

Voordat u daadwerkelijk een van de stappen in deze methodologie uitvoert, moet u de richtsnoeren in Tips voor afstemmen van middelenprestaties. Veel van de stappen, zoals het vormen van maximum gezamenlijke banen, verbeteren zeer de stabiliteit en de prestaties van de server onder lading. Andere stappen, zoals het vormen van een Opslag van de Gegevens van het Dossier, zijn veel moeilijker uit te voeren nadat het systeem met activa is geladen.

OPMERKING

De volgende gereedschappen voor middelenmigratie maken geen deel uit van Experience Manager en worden niet ondersteund door Adobe:

 • ACS AEM Tools Tagemaker
 • ACS AEM Tools CSV Asset Importer
 • ACS Commons Bulk Workflow Manager
 • ACS Commons Snelle Manager van de Actie
 • Synthetische workflow

Deze software is opensource en valt onder de Apache v2-licentie. Om een vraag te stellen of een probleem te melden gaat u naar de respectieve GitHub-problemen voor ACS AEM-tools en ACS AEM Commons.

Migreren naar Experience Manager

Elementen migreren naar Experience Manager vereist verscheidene stappen en zou als gefaseerd proces moeten worden beschouwd. De fasen van de migratie zijn als volgt:

 1. Workflows uitschakelen.
 2. Labels laden.
 3. Samenvatting van elementen.
 4. Uitvoeringen verwerken.
 5. Elementen activeren.
 6. Workflows inschakelen.

chlimage_1-223

Workflows uitschakelen

Voordat u de migratie start, moet u de draagraketten voor de DAM Update Asset workflow. U kunt het beste alle elementen in het systeem opnemen en de workflows vervolgens in batches uitvoeren. Als u al woont terwijl de migratie plaatsvindt, kunt u deze activiteiten plannen om op off-hours te lopen.

Labels laden

Mogelijk hebt u al een tagtaxonomie die u op uw afbeeldingen toepast. Terwijl hulpmiddelen zoals CSV Asset Importer en Experience Manager Dankzij ondersteuning voor metagegevensprofielen kan het toepassen van tags op elementen automatisch verlopen. De tags moeten in het systeem worden geladen. De ACS AEM Tools Tagemaker kunt u tags vullen met een Microsoft Excel-spreadsheet die in het systeem is geladen.

Middelen opnemen

Prestaties en stabiliteit zijn belangrijke zorgen wanneer activa in het systeem worden opgenomen. Omdat u een grote hoeveelheid gegevens in het systeem laadt, wilt u ervoor zorgen dat het systeem goed presteert om de vereiste hoeveelheid tijd te minimaliseren en overbelasting van het systeem te vermijden, wat tot een systeemneerstorting kan leiden, vooral in systemen die reeds in productie zijn.

Er zijn twee manieren om de elementen in het systeem te laden: een op push gebaseerde benadering met gebruikmaking van HTTP of een op pull gebaseerde benadering met behulp van de JCR API's.

Verzenden via HTTP

Het Managed Services-team van Adobe gebruikt een hulpprogramma met de naam Glutton om gegevens in klantomgevingen te laden. Glutton is een kleine Java-toepassing die alle elementen van de ene map in een andere map laadt Experience Manager implementatie. In plaats van Glutton kunt u ook hulpprogramma's zoals Perl-scripts gebruiken om de elementen in de opslagplaats te posten.

Er zijn twee grote nadelen aan het gebruiken van de benadering van het doorduwen van https:

 1. De elementen moeten via HTTP naar de server worden verzonden. Dit vereist behoorlijk wat overheadkosten en is tijdrovend, waarbij de tijd wordt verlengd die het vergt om uw migratie uit te voeren.
 2. Als u tags en aangepaste metagegevens hebt die op de elementen moeten worden toegepast, is voor deze aanpak een tweede aangepast proces vereist dat u moet uitvoeren om deze metagegevens toe te passen op de elementen nadat deze zijn geïmporteerd.

De andere manier om elementen in te nemen is het ophalen van elementen van het lokale bestandssysteem. Als u echter geen externe schijf of netwerkshare aan de server kunt koppelen om een pull-based aanpak uit te voeren, is het posten van de elementen via HTTP de beste optie.

Ophalen uit het lokale bestandssysteem

De ACS AEM Tools CSV Asset Importer Hiermee worden elementen van het bestandssysteem en de metagegevens van elementen opgehaald uit een CSV-bestand voor het importeren van elementen. De API van de Manager van de Activa van de Experience Manager wordt gebruikt om de activa in het systeem in te voeren en de gevormde meta-gegevenseigenschappen toe te passen. In het ideale geval worden elementen op de server gemonteerd via een netwerkbestandsinstallatie of via een externe schijf.

Aangezien elementen niet via een netwerk hoeven te worden verzonden, verbeteren de algehele prestaties aanzienlijk en wordt deze methode over het algemeen beschouwd als de meest efficiënte manier om elementen in de opslagplaats te laden. Bovendien kunt u, omdat het gereedschap metagegevens ondersteunt, alle elementen en metagegevens in één stap importeren in plaats van ook een tweede stap te maken om de metagegevens toe te passen met een apart gereedschap.

Procesuitvoeringen

Nadat u de elementen in het systeem hebt geladen, moet u ze door de DAM Update Asset workflow om metagegevens te extraheren en uitvoeringen te genereren. Voordat u deze stap uitvoert, moet u de DAM Update Asset werkschema aan uw behoeften aanpassen. De out-of-the-box workflow bevat veel stappen die u wellicht niet nodig hebt, zoals Dynamic Media PTIFF-generatie of InDesign Server integratie.

Nadat u de werkstroom volgens uw behoeften hebt gevormd, hebt u twee opties om het uit te voeren:

 1. De eenvoudigste aanpak is ACS Commons Bulk Workflow Manager. Met dit gereedschap kunt u een query uitvoeren en de resultaten van de query verwerken via een workflow. Er zijn ook opties voor het instellen van batchgrootten.
 2. U kunt ACS Commons Fast Action Manager gebruiken in overleg met Synthetische workflows. Hoewel deze benadering veel meer betrokken is, kunt u de overhead van de Experience Manager workflowengine tijdens optimalisatie van het gebruik van serverbronnen. Bovendien verhoogt de Fast Action Manager de prestaties nog meer door serverresources dynamisch te controleren en het plaatsen van de lading op het systeem te vertragen. U vindt voorbeeldscripts op de ACS Commons-functiepagina.

Elementen activeren

Voor plaatsingen die een publicatielaag hebben, moet u de activa uit activeren aan publiceer landbouwbedrijf. Hoewel Adobe aanbeveelt meerdere publicatieinstanties uit te voeren, is het het meest efficiënt om alle elementen te repliceren naar één publicatieinstantie en die instantie vervolgens te klonen. Wanneer u grote aantallen elementen activeert en een boomstructuur activeert, moet u mogelijk ingrijpen. Hieronder wordt beschreven waarom: bij het uitschakelen van de activering worden de items toegevoegd aan de wachtrij met taken/gebeurtenissen. Nadat de grootte van deze rij ongeveer 40.000 punten begint te overschrijden, vertraagt de verwerking dramatisch. Als deze wachtrij groter is dan 100.000 items, heeft de systeemstabiliteit te lijden.

Als u dit probleem wilt verhelpen, kunt u de opdracht Fast Action Manager om de replicatie van bedrijfsmiddelen te beheren. Dit werkt zonder de het Verschuiven rijen te gebruiken, verminderend overheadkosten, terwijl het vertragen van de werkbelasting om de server te verhinderen worden overbelast. Een voorbeeld van het gebruiken van FAM om replicatie te beheren wordt getoond op de de documentatiepagina van de eigenschap.

Andere opties om assets naar de publicatiefarm te sturen, omvatten het gebruik van vlt-rcp of oak-run, die als hulpprogramma's als onderdeel van Jackrabbit worden verstrekt. Een andere optie is om een open-sourced hulpmiddel voor uw Experience Manager infrastructuur Grabbit, die beweert snellere prestaties te hebben dan vlt.

Voor elk van deze benaderingen is het voorbehoud dat de elementen op de auteurinstantie niet aantonen dat ze zijn geactiveerd. Als u de markering van deze elementen met de juiste activeringsstatus wilt afhandelen, moet u ook een script uitvoeren om de elementen te markeren als geactiveerd.

OPMERKING

Adobe biedt geen ondersteuning voor Grabbit.

Kloonpublicatie

Nadat de elementen zijn geactiveerd, kunt u de publicatieinstantie klonen om zoveel kopieën te maken als nodig zijn voor de implementatie. Het klonen van een server is vrij eenvoudig, maar er zijn enkele belangrijke stappen om te onthouden. Publicatie klonen:

 1. Maak een back-up van de broninstantie en de datastore.
 2. Herstel de back-up van de instantie en de datastore naar de doellocatie. De volgende stappen verwijzen allemaal naar dit nieuwe exemplaar.
 3. Een bestandssysteemzoekopdracht uitvoeren onder crx-quickstart/launchpad/felix for sling.id. Verwijder dit bestand.
 4. Onder de wortelweg van de datastore, bepaal de plaats en schrap om het even welke repository-XXX bestanden.
 5. Bewerken crx-quickstart/install/org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.FileDataStore.config en crx-quickstart/launchpad/config/org/apache/jackrabbit/oak/plugins/blob/datastore/FileDataStore.config om naar de locatie van de datastore in de nieuwe omgeving te wijzen.
 6. Start de omgeving.
 7. Werk de configuratie van om het even welke replicatieagenten op de auteur(s) bij om aan correcte te richten publiceer instanties of verzender spoelagenten op de nieuwe instantie om aan de correcte verzenders voor het nieuwe milieu te richten.

Workflows inschakelen

Als we de migratie hebben voltooid, kunnen we de draagraketten voor de DAM Update Asset workflows moeten opnieuw worden ingeschakeld ter ondersteuning van het genereren van vertoningen en het ophalen van metagegevens voor doorlopend dagelijks systeemgebruik.

Migreren over Experience Manager implementaties

Hoewel niet zo vaak, moet u soms grote hoeveelheden gegevens van één migreren Experience Manager plaatsing aan een andere; bijvoorbeeld wanneer u uitvoert Experience Manager upgrade uitvoeren, uw hardware upgraden of migreren naar een nieuw datacenter, bijvoorbeeld met een AMS-migratie.

In dit geval worden uw elementen al gevuld met metagegevens en worden er al uitvoeringen gegenereerd. U kunt zich eenvoudig concentreren op het verplaatsen van elementen van de ene naar de andere instantie. Bij het migreren tussen Experience Manager implementatie voert u de volgende stappen uit:

 1. Workflows uitschakelen: omdat u uitvoeringen samen met onze elementen migreert, wilt u de draagraketten voor de workflow uitschakelen DAM Update Asset workflow.

 2. Labels migreren: omdat er al tags in de bron zijn geladen Experience Manager -implementatie, kunt u deze maken in een inhoudspakket en het pakket installeren op de doelinstantie.

 3. Migreer elementen: er zijn twee gereedschappen die u kunt gebruiken om elementen van een component te verplaatsen Experience Manager plaatsing naar een andere:

  • Vault Remote Copy of vlt rcp, laat u vlt over een netwerk gebruiken. U kunt een bron- en doelmap opgeven en met vlt alle gegevens in de opslagplaats van de ene instantie downloaden en in de andere instantie laden. Vlt rcp is te vinden op https://jackrabbit.apache.org/filevault/rcp.html
  • Grabbit is een opensource hulpmiddel van de synchronisatie van inhoud dat door de Kabel van de Tijdopnemer voor hun werd ontwikkeld Experience Manager uitvoering. Omdat het ononderbroken gegevensstromen, in vergelijking met vlt rcp gebruikt, heeft het een lagere latentie en beweert een snelheidsverbetering van twee tot tien keer sneller dan vlt rcp. Grabbit ondersteunt ook alleen synchronisatie van delta-inhoud, waardoor wijzigingen kunnen worden gesynchroniseerd nadat een initiële migratievoldoende is voltooid.
 4. Elementen activeren: volg de instructies voor activeren, elementen gedocumenteerd voor de eerste migratie naar Experience Manager.

 5. Kloonpublicatie: net als bij een nieuwe migratie is het efficiënter om één publicatie-instantie te laden en deze te klonen dan de inhoud op beide knooppunten te activeren. Zie Klonen publiceren.

 6. Workflows inschakelen: nadat u de migratie hebt voltooid, schakelt u de draagraketten opnieuw in voor de DAM Update Asset workflow voor ondersteuning van het genereren van vertoningen en het ophalen van metagegevens voor doorlopend systeemgebruik van dag tot dag.

Op deze pagina