Modereringskonsol

I AEM Communities går det att moderera communityinnehåll satsvis både från författar- och publiceringsmiljöer av administratörer och community-moderatorer (betrodda communitymedlemmar tilldelade som moderatorer).

Administratörer och community-moderatorer kan även utföra sammanhangsbaserad moderering i publiceringsmiljön.

En funktion för alla communitywebbplatser är ett Administration-menyalternativ som är tillgängligt för användare som loggar in med administratörsbehörighet. Länken Administration ger åtkomst till modereringskonsolen.

Från modereringskonsolen har administratörer och moderatorer åtkomst till allt användargenererat innehåll (UGC) som de har behörighet att moderera. Om du tillåter att flera webbplatser modereras kan du visa inlägg på alla webbplatser eller filtrera efter utvalda communityplatser.

Mer information finns på Hantera användare och användargrupper.

Moderationskonsolen har stöd för:

 • Utföra flera modereringsåtgärder samtidigt.
 • Söker i UGC.
 • Visa UGC-information.
 • Visa information om UGC-författare.

Modereringsåtgärder kan endast utföras om du är inloggad som administratör, eller som medlem med [moderator permissions](/docs/experience-manager-65/communities/administer/in-context.html?lang=sv#identifyingtrustedmembers).

Publiceringsmiljöåtkomst

Åtkomst till moderationskonsolen från en publicerad communitywebbplats sker via en administrationslänk som visas när en community-moderator är inloggad.

publicweretail

Genom att välja administrationslänken visas modereringskonsolen:

moderation-console-publish

Åtkomst till författarmiljö

I författarmiljön kan du nå Kontrollen för moderering

 • Välj Communities > Moderation från global navigering.

Modereringsåtgärder kan bara utföras om du är inloggad som administratör eller som medlem med moderatorbehörigheter. Det enda communityinnehåll som visas är det som den inloggade medlemmen får moderera.

OBSERVERA

UGC från publiceringsmiljön visas bara för författaren om den valda SRP implementerar en gemensam butik. Som standard är exempelvis lagringen JSRP, som inte är en gemensam butik för författare och publicering. Se Community Content Storage.

moderationkonsoleförfattare

Användargränssnitt för modereringskonsol

Bortsett från den vänstra navigeringslisten (som visas på författaren men inte vid publicering) har modereringsgränssnittet följande huvudområden:

Övre navigeringsfält

Det övre navigeringsfältet är konstant för alla konsoler. Mer information finns i Grundläggande hantering.

Verktygsfält

Verktygsfältet, som finns under det övre navigeringsfältet, har följande växlingsknapp till vänster:

 • Filtrera
  räls öppnar en räl som du kan välja vilka egenskaper som innehållet ska filtreras efter.

Verktygsfältet, som finns under det övre navigeringsfältet, har följande växlingsknapp till vänster:

växlarSwitch

När du väljer Sök öppnas en
remsa där du kan välja vilka egenskaper som innehållet ska filtreras efter.

filterrail

Innehållsområde

Innehållsområdet innehåller information för publicerad UGC:

 • UGC har bokförts
 • Medlemsnamn
 • Medlem avatar
 • Platsen för inlägget.
 • När den bokfördes.
 • Antal svar till posten.
 • Känslighet som är kopplad till posten
 • Om det godkänns visas en bock.
 • Om det finns en bifogad fil visas ett gem.
OBSERVERA

Innehållsområdet har en oändlig rullning, vilket innebär att du kan fortsätta rulla tills du har nått slutet av innehållet. Verktygsfältet ligger kvar på en fast, synlig plats ovanför innehållsområdet även när du bläddrar.

Filterspår

open-filterrail

Ikonen för sidopanelen öppnar filterlisten. Filtercirkeln, som visas till vänster om innehållsområdet, innehåller olika filter, som båda har en omedelbar effekt på den refererade UGC:n som visas i innehållsområdet.

Filtren i varje kategori är OR tillsammans, och filtren i olika kategorier är AND.

Om du till exempel markerar både Fråga och Svar, kommer du att se innehåll som antingen är en fråga eller ett svar.

Om du däremot markerar Fråga och Väntande, visas endast innehåll som är en fråga och är Väntande.

OBSERVERA

Moderatorer för communityn kan skapa bokmärken för fördefinierade filter i modereringskonsolens användargränssnitt. När dessa filter läggs till i slutet av URL:en (som frågesträngsparametrar) kan moderatorerna senare gå tillbaka till bokmärkesfiltren och även dela dessa länkar.

sökningsikon

När filterlisten är öppen växlar ikonen Sök och sidopanelen stängs. Om du vill stänga filterfältet och bara visa det innehåll som användaren skapat klickar du på ikonen Sök och väljer alternativet Endast innehåll.

Innehållsbana

Innehållssökväg begränsar den UGC-referens som visas för inlägg i den angivna innehållsdatabasen.

content-path

Textsökning begränsar den refererade UGC som visas till inlägg som innehåller den angivna texten.

textsökning

Plats

Webbplatsen begränsar den refererade UGC som visas till inlägg på valda communitywebbplatser. Om inga platser är markerade visas alla referenser till UGC.

platspanel

OBSERVERA

När en administratör öppnar konsolen för gruppmoderering visas alla referenser till UGC, inklusive webbplatser som inte skapats med guiden Skapa plats, till exempel Geometrixx.

När gruppmodereringskonsolen öppnas vid publicering av en betrodd community-medlem visas endast referenser till UGC som skapats för communitywebbplatser som medlemmen har behörighet att moderera och kan filtreras med platsfiltret.

Innehållstyp

Innehållstyp begränsar den refererade UGC-enheten som visas till inlägg av den valda resurstypen. Du kan välja en eller flera av följande typer. Alla typer visas om inget är markerat.

 • Kommentar
 • Forum
 • Forum Reply
 • QnA-fråga
 • QnA-svar
 • Bloggartikel
 • Bloggkommentar
 • Kalenderhändelse
 • Kalenderkommentar
 • Filbiblioteksmapp
 • Filbiblioteksdokument
 • Idea
 • Idékommentar

innehållstyper

Ytterligare innehållstyper

Så här lägger du till ytterligare resurser att filtrera:

 • Logga in på din författarinstans som administratör.

 • Öppna webbkonsolen.

 • Leta reda på AEM Communities Moderation Dashboard Filters.

 • Välj den konfiguration som ska öppnas i redigeringsläge.

 • Ange den ResourceType för en komponent som du vill filtrera:

  • Om du till exempel vill filtrera på de medföljande röstkomponenterna anger du:

   Voting=social/tally/components/hbs/voting
   additional-contenttype

 • Välj Spara.

 • Uppdatera webbcommunityn - modereringskonsolen.

Resultatet är ett nytt valbart filter för Voting under filtergruppen Content Type.

När det filtret är markerat visar kontrollpanelens innehåll UGC som matchar någon av de ResourceTypes som har angetts.

Status

Status begränsar den refererade UGC:n som visas till inlägg med den valda statusen, som kan vara en eller flera av Väntande, Godkänd, Nekad eller Stängd, samt Utkast eller Schemalagt för Blog-artiklar samt Svarat eller Inte besvarat för QnA-frågor. Om ingen är markerad visas alla.

OBSERVERA

Om du bara väljer statusen Inte besvarat visas allt innehåll (för alla innehållstyper) utom de besvarade frågorna. Det beror på att den egenskap som ansvarar för den besvarade frågan inte finns för frågor som inte besvarats och annat innehåll som forumämne, bloggartikel eller kommentarer.

status

Flaggning

Flaggning begränsar det refererade användargenererat innehåll som visas till inlägg som är flaggade eller dolda.

När en del av innehållet har flaggats, fortsätter det att flaggas tills du bryter flaggan för den delen av innehållet genom att markera knappen Flagga igen. Observera att det inte finns några flaggningsnivåer, som important eller följup.

flaggning

Medlemmar

Medlemmar begränsar den refererade UGC som visas för UGC som har bokförts av det angivna medlemsnamnet.

medlemmar

Anslaget senast

Bokförd i sista begränsa hur den refererade UGC:n visas för inlägg gjorda i sista timmen, dagen, veckan, månaden eller året.

postad-sista

Sentiment

🔗 Sentimentbegränsar den refererade UGC-enheten som visas till inlägg med ett känslomässigt värde som är antingen positivt, negativt eller neutralt.

känslouttryck

Egna filter

Förutom filtren i rutan Filterspår kan ytterligare anpassade metadatafilter läggas till i modereringsgränssnittet. Utvecklare kan använda exempelkoden i Github för att utöka de befintliga gränssnittsfiltren för moderering.

custom-tag-filter

Exempelprojektet i Github implementerar taggfiltret för att filtrera UGC-listan baserat på om de specifika taggarna används på användargenererat innehåll. Du kan följa exempelkoden och skapa analoga filter för andra liknande UGC-metadatafält.

Så här installerar du exemplet för taggfiltret:

 1. Öppna pakethanteraren på AEM Author-instansen (https://[aem-author]:4502/crx/packmgr/index.jsp) och AEM Publish-instansen (https://[aem-publish]:4503/crx/packmgr/index.jsp).
 2. Bygg paketet com.adobe.social.sample.moderation.filter.ui.apps-1.0-SNAPSHOT.zip från Github-koden och installera och aktivera det.
 3. Öppna paketkonsolen på AEM Author-instansen ( https://[aem-author]:4502/system/console/bundles) och AEM Publish-instansen ( https://[aem-publish]:4503/system/console/bundles).
 4. Bygg paketet ([com](https://sample-moderation-filter.com/).adobe.social.sample.moderation.filter.core-1.0-SNAPSHOT.jar) från Github och installera och aktivera det.
 5. Gå till /apps/social/moderation/facets-noden på AEM Author (https://[aem-author]:4502/crx/de/index.jsp#/apps/social/moderation/facets) och AEM Publish (https://[aem-publish]:4502/crx/de/index.jsp#/apps/social/moderation/facets)-instansen.
 6. Lägg till en teknisk användare communities-utility-reader med jcr:read behörigheter.

Så här visar du anpassade filter på befintliga communityplatser:

 1. Redigera Clientlibs för den befintliga modereringssidan /content/we-retail/us/en/community/moderation/shell3/jcr:content/head/clientlibs.

  • Lägg till ny kategori cq.social.hbs.moderation.v2.
 2. Gå till /content/we-retail/us/en/community/moderation/shell3/jcr:content/rails/searchWell/items/filters.

  • Ange som ny komponent sling:resourceType = social/moderation/v2/filters.
 3. Gå till /content/we-retail/us/en/community/moderation/shell3/jcr:content/views/content/items/modcontainer.

  • Ange som ny komponent sling:resourceType = social/moderation/v2/modcontainer.

Modereringsåtgärder

Modereringsåtgärder kan utföras på en eller flera markeringar som gjorts i innehållsområdet eller när du visar innehållsdetaljer.

Om du vill göra inläggen större och mindre vanliga klickar du i innehållsområdet på markeringsikonen (selecticon) på ett inlägg, som visas när du håller muspekaren över det med musen (skrivbordet) eller trycker och håller ett finger på inlägget (mobilen). Genom att göra detta aktiverar du flervalsläget och kan nu välja de efterföljande inlägg som ska gruppmodereras genom att klicka på dem. Använd de knappar som visas i verktygsfältet för att utföra modereringsåtgärder för de valda inläggen. Alla åtgärder uppmanas att bekräfta.

Om du vill ändra ett inlägg i innehållsområdet till en viss nivå håller du pekaren över det med musen (skrivbordet) eller trycker och håller ned ett finger på posten (mobilen) så att knapparna visas på posten. När du arbetar med en enskild innehållsdetalj uppmanas du bara att bekräfta borttagningsåtgärden.

Moderering av flera inlägg

Ange läget för gruppval genom att klicka på ikonen Select för ett inlägg:

select-icon

Om du vill avsluta gruppmarkeringsläget väljer du ikonen Avbryt (x) i verktygsfältet:

Modereringsåtgärderna som kan utföras på flera inlägg är:

 • Neka
 • Ta bort
 • Stäng/öppna inlägg igen

Ikonerna som tillåter dessa åtgärder visas bara i verktygsfältet när flera inlägg är markerade.

bulkmoderat

Moderera ett enstaka inlägg

I läget för en markering är det möjligt att:

I kortvyn ovanför ikonerna för modereringsåtgärder finns texten i posten och nedan finns data som indikerar:

 • Om den har svar, och om så är fallet, föregås av antalet svar.
 • Om den har flaggats.
 • Om det har godkänts.
 • När användargenererat innehåll bokfördes.

singleselectmode

Svara

svara

När du arbetar med ett enstaka inlägg visas en svarsikon om UGC-typen stöder svar och är konfigurerad för att tillåta svar.

Tillåt

tillåt

När du arbetar med ett enstaka inlägg visas ikonen Tillåt när inlägget antingen har flaggats eller nekats. Om du väljer Tillåt kommer alla flaggor att tas bort.

Neka

neka

Modereringsåtgärden Neka är bara tillgänglig för innehåll som är modererat och visas inte för omodererat innehåll förutom i flervalsläge.

Innehåll som inte är modererat godkänns alltid.

Innehåll som modereras från början försätts i ett väntande läge och kan senare ändras för att godkännas eller nekas.

Innehåll som lämnar det väntande läget kan aldrig återgå till ett väntande läge. Innehåll som markerats som godkänt eller nekat kan när som helst ändras till ett annat läge.

Ta bort

delete

I envalsläge eller gruppläge kan du markera objekt och ta bort dem. Borttagningsåtgärden resulterar i en bekräftelsedialogruta. När de har tagits bort försvinner dessa objekt omedelbart från innehållsområdet. När UGC har tagits bort tas den bort permanent från databasen och kan inte hämtas senare.

Stäng

close

När du arbetar med ett enstaka inlägg visas en stängningsikon om UGC-typen stöder möjligheten att förhindra fler inlägg för den resursen.

Modereringshistorik

moderering

När du arbetar med ett enstaka inlägg visas en ikon för historik för moderering när du hovrar över det. Om du väljer ikonen visas en ruta med en historik över åtgärder som har vidtagits för UGC-inlägget.

Om du vill återgå till visning av flera UGC-inlägg i innehållsområdet markerar du X:et i det övre högra hörnet av rutan med vydetaljer.

Till exempel:

moderation-history

Visa detaljer

visa

När du arbetar med ett enstaka inlägg kan du visa mer information genom att öppna UGC i detaljerat läge.

Om du vill göra det för du markören över inlägget för att visa ikonen View Detail och markerar det för att visa en panel med mer information om inlägget.

Om du vill återgå till visning av flera UGC-inlägg i innehållsområdet markerar du X:et i det övre högra hörnet av rutan med vydetaljer.

Till exempel:

view1

På denna sida