Ställning

Ibland kan du behöva skapa en stor uppsättning sidor som har samma struktur men olika innehåll. Genom det AEM standardgränssnittet skulle du behöva skapa varje sida, dra lämpliga komponenter till sidan och fylla i varje sida separat.

Med hjälp av ställningar kan du skapa ett formulär (en struktur) med fält som motsvarar den struktur du vill ha för sidorna och sedan använda det här formuläret för att enkelt skapa sidor som baseras på den strukturen.

OBSERVERA

Även om det finns en skolledning läge som finns att tillgå kan man underhålla och skapa ställningar samt skapa nya sidor från ställningar i det klassiska användargränssnittet. Se Ställning i den klassiska användargränssnittsdokumentationen om du vill ha mer information.

På denna sida