Arbeta med projektarbetsflöden

Senaste uppdatering: 2023-11-07
 • Skapat för:
 • User

De projektarbetsflöden som är tillgängliga från paketet innehåller följande:

 • Arbetsflöde för projektgodkännande - Med det här arbetsflödet kan du tilldela innehåll till en användare, granska och sedan godkänna.
 • Begär start - Ett arbetsflöde som begär en start.
 • Begär landningssida - Det här arbetsflödet begär en landningssida.
 • Begär e-post - Arbetsflöde för att begära e-post.
 • Fotofotografering och fotografering av produkter (handel) - Mappar resurser med produkter
 • DAM Skapa och översätt kopia och DAM Skapa språkkopia - Skapar översatta binärfiler, metadata och taggar för resurser och mappar.

Beroende på vilken projektmall du väljer finns det vissa arbetsflöden:

Enkelt projekt Medieprojekt Fotoprojekt för produkt Översättningsprojekt
Begär kopia x
Fotofotografering x x
Fotofoto (Commerce) x
Projektgodkännande x
Begär start x
Begär landningssida x
Begär e-post x
DAM - skapa &språkkopia; x
DAM Skapa och översätt &språkkopia; x
OBSERVERA

* dessa arbetsflöden startas inte från Arbetsflöde sida vid sida i projekt. Se Skapa språkkopior för resurser.

Stegen för att starta och slutföra arbetsflöden är desamma oavsett vilket arbetsflöde du väljer. Bara stegen ändras.

Du startar ett arbetsflöde direkt i Projekt (förutom för DAM Create Language Copy eller DAM Create och Translate Language Copy). Information om utestående uppgifter i ett projekt finns i Uppgifter platta. Meddelanden om uppgifter som behöver slutföras visas bredvid användarikonen.

Mer information om hur du arbetar med arbetsflöden i AEM finns i följande dokument:

I det här avsnittet beskrivs de arbetsflöden som är tillgängliga för projekt.

Begär kopieringsarbetsflöde

Med det här arbetsflödet kan du begära ett manuskript från en användare och sedan godkänna det. Så här startar du arbetsflödet för begärandekopia:

 1. I ett medieprojekt trycker eller klickar du på nedåtpilen längst upp till höger på Arbetsflöden sida vid sida och markera Starta arbetsflöde.

 2. Välj Begär kopia och klicka Nästa.

 3. Ange ett manuskriptnamn och en kort sammanfattning av vad du begär. Ange ett målordsantal, uppgiftsprioritet och ett förfallodatum om tillämpligt.

  Arbetsflödet Begär kopia

 4. Klicka Skicka.

Arbetsflödet startar. Uppgiften visas på Uppgifter kort.

Arbetsflöde för fotografering

The Fotofotografering arbetsflöden (både handel och utan handel) beskrivs i detalj i dokumentet Kreativa projekt

Arbetsflöde för projektgodkännande

I Projektgodkännande arbetsflöde kan du tilldela innehåll till en användare, granska och sedan godkänna innehållet.

 1. I ett enkelt projekt: tryck eller klicka på nedåtpilen längst upp till höger i Arbetsflöden sida vid sida och markera Starta arbetsflöde.

 2. Välj Arbetsflöde för projektgodkännande och klicka Nästa.

 3. Ange en titel och välj vem du vill tilldela den till. Ange en beskrivning, innehållssökväg, uppgiftsprioritet och ett förfallodatum om tillämpligt.

  Arbetsflöde för projektgodkännande

 4. Klicka Skicka.

Arbetsflödet startar. Uppgiften visas på Uppgifter kort.

Begär startarbetsflöde

Med det här arbetsflödet kan du begära en start.

 1. I ett enkelt projekt: tryck eller klicka på nedåtpilen längst upp till höger i Arbetsflöden sida vid sida och markera Starta arbetsflöde.

 2. Välj Begär startarbetsflöde och klicka Nästa.

 3. Ange en rubrik för startprogrammet och ange startkällans sökväg. Du kan också lägga till en beskrivning och ett live-datum, om du vill. Välj Ärv källsidans livedata eller exkludera undersidor beroende på hur du vill att startsidan ska fungera.

  Begär startarbetsflöde

 4. Klicka Skicka.

Arbetsflödet startar. Arbetsflödet visas i Arbetsflöden lista.

Begär arbetsflöde för landningssida

Med det här arbetsflödet kan du begära en landningssida.

 1. I ett enkelt projekt: tryck eller klicka på nedåtpilen längst upp till höger i Arbetsflöden sida vid sida och markera Starta arbetsflöde.

 2. Välj Begär landningssida och klicka Nästa.

 3. Ange en rubrik för landningssidan och den överordnade sökvägen. Ange eventuellt ett live-datum eller välj en fil för landningssidan.

  Begär arbetsflöde för landningssida

 4. Klicka Skicka.

Arbetsflödet startar. Uppgiften visas på Uppgifter kort.

Begär e-postarbetsflöde

Med det här arbetsflödet kan du begära ett e-postmeddelande. Det är samma arbetsflöde som visas i E-post platta.

 1. I ett enkelt projekt: tryck eller klicka på nedåtpilen längst upp till höger i Arbetsflöden sida vid sida och markera Starta arbetsflöde.

 2. Välj Begär e-post och klicka Nästa.

 3. Ange en e-posttitel samt kampanj- och mallsökvägar. Dessutom kan du ange namn, beskrivning och live-datum.

  Begär e-postarbetsflöde

 4. Klicka Skicka.

Arbetsflödet startar. Uppgiften visas på Uppgifter kort.

Skapa (och översätt) språkkopieringsarbetsflöde för resurser

The Skapa språkkopia och Skapa och översätta språkkopia arbetsflöden beskrivs i detalj i dokumentet Skapa språkkopior för resurser.

På denna sida