Förhandsgranska sidor med ContextHub-data

Verktygsfältet ContextHub visar data från ContextHub-arkiv och gör att du kan ändra lagringsdata. Verktygsfältet ContextHub är användbart när du vill förhandsgranska innehåll som bestäms av data i ett ContextHub-lager.

Verktygsfältet består av en serie användargränssnittslägen som innehåller en eller flera användargränssnittsmoduler.

  • Gränssnittslägen är ikoner som visas till vänster i verktygsfältet. När du klickar på eller trycker på en ikon visas de gränssnittsmoduler som finns i verktygsfältet.
  • Gränssnittsmoduler visar data från en eller flera ContextHub-butiker. Vissa gränssnittsmoduler gör det även möjligt för dig att ändra lagrade data.

ContextHub installerar flera gränssnittslägen och gränssnittsmoduler. Din administratör kan ha konfigurerat ContextHub för att visa olika.

screen_shot_2018-03-23at093446

Visar ContextHub-verktygsfältet

Verktygsfältet ContextHub är tillgängligt i förhandsgranskningsläget. Verktygsfältet är bara tillgängligt på författarinstanser och endast när administratören har aktiverat det.

screen_shot_2018-03-23at093730

  1. Öppna sidan för redigering, klicka eller tryck på Förhandsgranska i verktygsfältet.

    chlimage_1-219

  2. Visa verktygsfältet genom att klicka på eller trycka på ikonen ContextHub.

Funktioner för användargränssnittsmodul

Varje gränssnittsmodul innehåller olika uppsättningar funktioner, men följande typer av funktioner är vanliga. Eftersom gränssnittsmodulerna kan utökas kan utvecklaren implementera andra funktioner efter behov.

Verktygsfältsinnehåll

Gränssnittsmoduler kan visa data från en eller flera ContextHub-butiker i verktygsfältet. I gränssnittsmoduler används en ikon och en titel för att identifiera sig själva.

screen_shot_2018-03-23at093936

I vissa gränssnittsmoduler visas ett popup-fönster som är övertryckt när användaren klickar eller trycker på. Vanligtvis innehåller popup-fönstret mer information än vad som visas i verktygsfältet.

screen_shot_2018-03-23at094003

Popup-överlägget för en modul kan innehålla formulärelement som gör att du kan ändra data i ContextHub-arkivet. Om sidinnehållet bestäms av lagringsdata kan du använda formuläret och observera ändringar i sidinnehållet.

Helskärmsläge

Popup-övertäckningar kan innehålla en ikon som du klickar på eller trycker på för att expandera popup-innehållet så att det täcker hela webbläsarfönstret eller skärmen.

På denna sida