Använda RTF-redigeraren för att skapa innehåll

RTE (Rich Text Editor) är en grundläggande byggsten för att infoga textinnehåll i AEM. Den utgör grunden för olika komponenter, bland annat

 • Text
 • Textbild
 • Tabell

Direktredigering

Om du markerar en textbaserad komponent med ett enda tryck eller klick visas komponentverktygsfältet som med alla komponenter.

screen_shot_2018-03-21at163054

Om du trycker/klickar igen eller först markerar komponenten med en långsam dubbelknacka/klick öppnas redigering på plats, som har ett eget verktygsfält. Här kan du redigera innehållet och göra grundläggande formateringsändringar.

screen_shot_2018-03-21at163214

Det här verktygsfältet innehåller följande alternativ:

 • Format: På så sätt kan du ange Fet, Kursiv och Understruken.
 • Listor: Med det här alternativet kan du skapa punktlistor eller numrerade listor eller ange indrag.
 • Hyperlänk
 • Bryt länk
 • Helskärm
 • Stäng
 • Spara

Helskärmsredigering

Tryck på helskärmsläget i verktygsfältet för textbaserade komponenter öppnar RTF-redigeraren och döljer resten av sidinnehållet.

I helskärmsläge visas alla konfigurerade alternativ som du kan använda för att skapa. Tillgängligheten är alternativ beror på konfigurationen.

screen_shot_2018-03-21at163248

Fler alternativ för textredigering:

 • Ankarpunkt: Skapa en ankarpunkt i texten som du senare kan länka till/referera till.
 • Vänsterjustera text
 • Centrera text
 • Högerjustera text

Stäng helskärmsläget genom att klicka på minimeringsikonen.

screen_shot_2018-03-21at163323

OBSERVERA

Om du kopierar kapslade listor från Microsoft Word till textredigeraren kan det ge inkonsekventa resultat och du kan behöva justera texten manuellt efter att du har klistrat in texten i textredigeraren.

På denna sida