De Rich Text Editor gebruiken om inhoud te ontwerpen

Laatste update: 2023-11-07
 • Onderwerpen:
 • Authoring
  Meer informatie over dit onderwerp
 • Gemaakt voor:
 • User

De Rich Text Editor (RTE) is een basisbouwsteen voor het invoegen van tekstuele inhoud in AEM. Het vormt de basis van verschillende componenten, waaronder:

 • Tekst
 • Tekstafbeelding
 • Tabel

Plaatselijk bewerken

Als u een op tekst gebaseerde component met één tik of klik selecteert, wordt de knop componentwerkbalk zoals bij elke component.

screen_shot_2018-03-21at163054

Als u nogmaals tikt of erop klikt, of de component aanvankelijk selecteert met een langzaam dubbeltikken/klikken, wordt de bewerking op de plaats geopend met een eigen werkbalk. Hier kunt u de inhoud bewerken en basisopmaakwijzigingen aanbrengen.

screen_shot_2018-03-21at163214

Deze werkbalk bevat de volgende opties:

 • Indeling: Hiermee kunt u Vet, Cursief en Onderstrepen instellen.
 • Lijsten: Hiermee kunt u lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken of de inspringing instellen.
 • Hyperlink
 • Ontkoppelen
 • Volledig scherm
 • Sluiten
 • Opslaan

Volledig scherm bewerken

Tik voor op tekst gebaseerde componenten op de modus Volledig scherm op de werkbalk Modus Volledig scherm bewerken Hiermee opent u de RTF-editor en verbergt u de rest van de pagina-inhoud.

In de modus Volledig scherm worden alle geconfigureerde opties weergegeven die u kunt gebruiken voor ontwerpen. De beschikbaarheid is opties afhankelijk van de configuratie.

screen_shot_2018-03-21at163248

Extra opties voor teksteditors met tekstopmaak zijn:

 • Anker: Maak een anker in de tekst waarnaar u later kunt koppelen.
 • Tekst links uitlijnen
 • Tekst centreren
 • Tekst rechts uitlijnen

Sluit de modus Volledig scherm door op het pictogram Minimaliseren te klikken.

screen_shot_2018-03-21at163323

OPMERKING

Het kopiëren van genestelde lijsten van Word van Microsoft in RTE kan inconsistente resultaten geven en kan handaanpassing vereisen na het kleven van de tekst in RTE.

Op deze pagina