Lägg till bildscheman

Med bildscheman kan du lägga till ett eller flera hyperlänkade områden som fungerar som andra hyperlänkar.

 1. Öppna något av följande In-place Image Editor:

  • Använd snabbåtgärder och klicka på Edit som visas på en resurs i Card vy. Markera resursen i listvyn och klicka på Edit i verktygsfältet.

   OBSERVERA

   Snabbåtgärder är inte tillgängliga i List vy.

  • I Card eller List visa, markera resursen och klicka på Edit i verktygsfältet.

  • Klicka Edit från resurssidan.

 2. Om du vill infoga ett bildschema klickar du på Launch Map bildschema i verktygsfältet.

 3. Markera formen på bildschemat. Den aktiva punkten för den markerade formen placeras på bilden.

  chlimage_1-422

 4. Klicka på den aktiva punkten och ange webbadressen och Alt-texten. Från Target anger du var du vill att bildschemat ska visas, t.ex. samma flik, en ny flik eller en iFrame. Skriv till exempel https://www.adobe.com som URL, Adobe website som Alt-text och ange New Tab från Target lista för bildschemat som ska öppnas på en ny flik.

  chlimage_1-423

 5. Klicka Confirm och sedan klicka Finish markera kontroll klar i verktygsfältet för att spara ändringarna.

  Om du vill ta bort bildschemat klickar du på den aktiva punkten och klickar på Delete delete.

 6. Om du vill visa bildschemat går du till sidan med resursinformation och för markören över bilden.

  chlimage_1-426

  Om alternativet Dynamic Media är aktiverat går du till resursredigeraren och klickar på Map om du vill visa alla använda bildscheman.

På denna sida