Activiteitsstroom in tijdlijn

Deze functie geeft activiteitenlogboeken voor elementen op de tijdlijn weer. Als u een van de volgende bewerkingen met betrekking tot elementen uitvoert in Adobe Experience Manager Assets, werkt de functie voor de activiteitsstroom de tijdlijn bij om de activiteit weer te geven.

De volgende bewerkingen worden in de activiteitsstroom aangemeld:

  • Maken
  • Verwijderen
  • Downloaden (inclusief uitvoeringen)
  • Publicatie
  • Publiceren ongedaan maken
  • Goedkeuren
  • Afwijzen
  • Verplaatsen

De activiteitenlogboeken die in de tijdlijn moeten worden weergegeven, worden opgehaald vanaf de locatie /var/audit/com.day.cq.dam/content/dam in CRX, waar logboekbestanden worden opgeslagen. Bovendien wordt de tijdlijnactiviteit geregistreerd wanneer nieuwe activa worden geupload of bestaande activa worden gewijzigd en in Experience Manager via Adobe Activa Link of Experience Manager Desktop app worden gecontroleerd.

OPMERKING

Tijdelijke workflows worden niet weergegeven in de tijdlijn, omdat er voor deze workflows geen historiegegevens worden opgeslagen.

Als u de activiteitsstroom wilt weergeven, voert u een of meer bewerkingen uit op het element, selecteert u het element en kiest u Timeline in de lijst GlobalNav.

timeline-2

De tijdlijn geeft de activiteitsstroom weer voor de bewerkingen die u uitvoert op de elementen.

activity_stream

OPMERKING

De standaardopslaglocatie voor logboekbestanden voor de taken Publish en Unpublish is /var/audit/com.day.cq.replication/content. Voor de taken Move is de standaardlocatie /var/audit/com.day.cq.wcm.core.page.

Op deze pagina