Videoåtergivningar

Adobe Experience Manager Assets genererar videoåtergivningar för videoresurser i olika format, bland annat OGG, FLV.

Experience Manager Assets stöder statiska och dynamiska renderingar (DM-kodade renderingar) för medieresurser.

Statiska återgivningar genereras internt med hjälp av FFMPEG (som är installerat och tillgängligt på systemsökvägen) och lagras i innehållsdatabasen.

DM-kodade återgivningar lagras på proxyservern och hanteras vid körning.

Experience Manager Assets har uppspelningsstöd för dessa återgivningar på klientsidan.

Om du vill visa återgivningarna för en viss videoresurs öppnar du resurssidan och väljer ikonen Global navigering. Välj sedan Renditions i listan.

chlimage_1-478

Listan med videoåtergivningar visas på panelen Renditions.

chlimage_1-479

Konfigurera Dynamic Media Cloud-tjänster om du vill konfigurera proxyservern för DM-kodade återgivningar.

Om du vill generera videoåtergivningar med önskade parametrar skapar du en motsvarande videoprofil.

När du har konfigurerat proxyservern och skapat videoprofiler kan du ta med den här videoförinställningen i en bearbetningsprofil och använda bearbetningsprofilen i en mapp.

OBSERVERA

Ljuduppspelning fungerar inte för OGG- och WAV-filer i Microsoft® Internet Explorer 11. Ett fel Invalid Source visas på sidan med resursinformation för resurser med filnamnstillägget OGG eller WAV.

På MS® Edge och iPad spelas inte OGG-filer upp och ett formatfel som inte stöds uppstår.

På denna sida