Video-uitvoeringen

Adobe Experience Manager Assets genereert video-uitvoeringen voor video-elementen van verschillende indelingen, zoals OGG, FLV enzovoort.

Experience Manager-elementen ondersteunen statische en dynamische uitvoeringen (met DM gecodeerde uitvoeringen) voor media-elementen.

Statische uitvoeringen worden native gegenereerd met behulp van FFMPEG (geïnstalleerd en beschikbaar op het systeempad) en opgeslagen in de inhoudsopslagplaats.

De met DM gecodeerde vertoningen worden opgeslagen in de volmachtsserver en bij runtime gediend.

Experience Manager Assets biedt ondersteuning voor het afspelen van deze uitvoeringen aan de clientzijde.

Als u de vertoningen van een bepaald video-element wilt weergeven, opent u de elementenpagina en selecteert u het pictogram Algemene navigatie. Kies vervolgens Renditions in de lijst.

chlimage_1-478

De lijst met video-uitvoeringen wordt weergegeven in het deelvenster Renditions.

chlimage_1-479

configureer Dynamic Media Cloud-services om de proxyserver voor met DM gecodeerde uitvoeringen te configureren.

Maak een overeenkomstig videoprofiel om video-uitvoeringen met de gewenste parameters te genereren.

Nadat u de proxyserver hebt geconfigureerd en videoprofielen hebt gemaakt, kunt u deze videovoorinstelling opnemen in een verwerkingsprofiel en het verwerkingsprofiel toepassen op een map.

OPMERKING

Het afspelen van audio werkt niet voor OGG- en WAV-bestanden in Microsoft® Internet Explorer 11. Er wordt een fout Invalid Source weergegeven op de pagina met elementdetails voor elementen met de extensie OGG of WAV.

In MS® Edge en iPad worden OGG-bestanden niet afgespeeld en wordt een niet-ondersteunde indelingsfout gegenereerd.

Op deze pagina