Aktivera resursinsikter via DTM

Adobe Dynamic Tag Management är ett verktyg som aktiverar era digitala marknadsföringsverktyg. Det tillhandahålls kostnadsfritt till Adobe Analytics-kunder. Du kan antingen anpassa din spårningskod för att aktivera CMS-lösningar från tredje part för att använda Assets Insights eller så kan du använda DTM för att infoga Assets Insights-taggar. Insikter stöds endast och tillhandahålls för bilder.

FÖRSIKTIGHET

Adobe DTM är ersatt med Adobe Experience Platform och kommer snart att nå slutet av livet. Adobe rekommenderar att du använder Adobe Experience Platform för resursinsikter.

Utför dessa steg för att aktivera Assets Insights via DTM.

 1. Klicka på Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets > Insights Configuration.

 2. Konfigurera driftsättning av Experience Manager med DTM-Cloud Service

  API-token bör vara tillgänglig när du har loggat in på https://dtm.adobe.com och går till Account Settings i användarprofilen. Detta steg är inte nödvändigt från Assets Insights-synpunkt eftersom integreringen av Experience Manager Sites med Assets Insights fortfarande pågår.

 3. Logga in på https://dtm.adobe.com och välj ett företag efter behov.

 4. Skapa eller öppna en befintlig webbegenskap

  • Välj fliken Web Properties och klicka sedan på Add Property.

  • Uppdatera fälten efter behov och klicka på Create Property. Se dokumentation.

  Skapa redigera webbegenskap

 5. På fliken Rules väljer du Page Load Rules i navigeringsrutan och klickar på Create New Rule.

  chlimage_1-58

 6. Expandera JavaScript /Third Party Tags. Klicka sedan på Add New Script på fliken Sequential HTML för att öppna skriptdialogrutan.

  chlimage_1-59

 7. Klicka på Experience Manager-logotypen och gå till Tools > Assets.

 8. Klicka på Insights Page Tracker, kopiera spårningskoden och klistra sedan in den i skriptdialogrutan som du öppnade i steg 6. Spara ändringarna.

  OBSERVERA
  • AppMeasurement.js tas bort. Den förväntas bli tillgänglig via DTM:s Adobe Analytics-verktyg.
  • Anropet till assetAnalytics.dispatcher.init() har tagits bort. Funktionen förväntas anropas när inläsningen av DTM:s Adobe Analytics-verktyg är klar.
  • Beroende på var Assets Insights Page Tracker finns (till exempel Experience Manager, CDN och så vidare) kan skriptkällans ursprung kräva ändringar.
  • För sidspåraren som är värd för Experience Manager ska källan peka på en publiceringsinstans med hjälp av värdnamnet för dispatcher-instansen.
 9. Öppna https://dtm.adobe.com. Klicka på Overview i webbegenskapen och klicka på Add Tool eller öppna ett befintligt Adobe Analytics-verktyg. När du skapar verktyget kan du ange Configuration Method till Automatic.

  Lägg till Adobe Analytics

  Välj rapportsviter för mellanlagring/produktion efter behov.

 10. Expandera Library Management och kontrollera att Load Library at är Page Top.

  chlimage_1-61

 11. Expandera Customize Page Code och klicka på Open Editor.

  chlimage_1-62

 12. Klistra in följande kod i fönstret:

  var sObj;
  
  if (arguments.length > 0) {
   sObj = arguments[0];
  } else {
   sObj = _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS();
  }
  _satellite.notify('in assetAnalytics customInit');
  (function initializeAssetAnalytics() {
   if ((!!window.assetAnalytics) && (!!assetAnalytics.dispatcher)) {
    _satellite.notify('assetAnalytics ready');
    /** NOTE:
      Copy over the call to 'assetAnalytics.dispatcher.init()' from Assets Pagetracker
      Be mindful about changing the AppMeasurement object as retrieved above.
    */
    assetAnalytics.dispatcher.init(
       "", /** RSID to send tracking-call to */
       "", /** Tracking Server to send tracking-call to */
       "", /** Visitor Namespace to send tracking-call to */
       "", /** listVar to put comma-separated-list of Asset IDs for Asset Impression Events in tracking-call, e.g. 'listVar1' */
       "", /** eVar to put Asset ID for Asset Click Events in, e.g. 'eVar3' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Impression Events, e.g. 'event8' */
       "", /** event to include in tracking-calls for Asset Click Events, e.g. 'event7' */
       sObj /** [OPTIONAL] if the webpage already has an AppMeasurement object, include the object here. If unspecified, Pagetracker Core shall create its own AppMeasurement object */
       );
    sObj.usePlugins = true;
    sObj.doPlugins = assetAnalytics.core.updateContextData;
    assetAnalytics.core.optimizedAssetInsights();
   }
   else {
    _satellite.notify('assetAnalytics not available. Consider updating the Custom Page Code', 4);
   }
  })();
  
  • Sidinläsningsregeln i DTM innehåller bara koden pagetracker.js. Alla assetAnalytics-fält betraktas som åsidosättningar för standardvärden. De är inte obligatoriska som standard.

  • Koden anropar assetAnalytics.dispatcher.init() efter att ha kontrollerat att _satellite.getToolsByType('sc')[0].getS() är initierat och assetAnalytics,dispatcher.init är tillgängligt. Du kan därför hoppa över att lägga till den i steg 11.

  • Om sidspåraren inte skapar ett AppMeasurement-objekt är de första tre argumenten (RSID, Tracking Server och Visitor Namespace) irrelevanta, vilket anges i kommentarerna i koden för sidspåraren för Insights (Tools > Assets > Insights Page Tracker). Tomma strängar skickas i stället för att markera detta.\

   De återstående argumenten motsvarar konfigurationen på sidan Insights-konfiguration (Tools > Assets > Insights Configuration).

  • AppMeasurement-objektet hämtas genom att fråga satelliteLib för alla tillgängliga SiteCatalyst-motorer. Om flera taggar har konfigurerats ändrar du indexvärdet för arrayväljaren på rätt sätt. Posterna i arrayen ordnas enligt de SiteCatalyst-verktyg som finns i DTM-gränssnittet.

 13. Spara och stäng fönstret Kodredigeraren och spara sedan ändringarna i verktygskonfigurationen.

 14. Godkänn båda väntande godkännanden på fliken Approvals. DTM-taggen kan infogas på webbsidan.

På denna sida