Lichtbak

Laatste update: 2023-03-15
 • Gemaakt voor:
 • User
  Admin

Lichtbak is een speciaal type verzameling dat eenvoudig toegang biedt tot elementen. U kunt snel toegang krijgen tot Lichtbak om elementen toe te voegen of te verwijderen. Het fungeert als een persoonlijke galerie voor afbeeldingen.

Als u een Adobe Experience Manager Assets gebruiker, wordt Lichtbak automatisch gecreeerd wanneer u eerste login aan de toepassing. Dit is exclusief voor uw aanmelding. Andere gebruikers hebben geen toegang tot uw lichtbak.

Elementen toevoegen aan lichtbak

 1. Van de Assets -gebruikersinterface, selecteert u de elementen die u aan Lichtbak wilt toevoegen.

 2. Sleep de elementen naar de Drop in Lightbox zone. Laat los wanneer de drop-zone actief wordt, en zijn etiket verandert in Drop to Add.

  add_to_lightbox

 3. Klik in het dialoogvenster op Add en sluit het vervolgens om het proces te voltooien. De geselecteerde elementen worden toegevoegd aan Lichtbak.

 4. Ga naar de console Verzamelingen om Lichtbak weer te geven.

 5. Klikken Lightbox om de elementen in het bestand weer te geven.

  OPMERKING

  Hoewel Lichtbak op een inzameling lijkt, kunt u niet alle acties uitvoeren die u normaal op inzamelingen uitvoert. U kunt bijvoorbeeld geen instellingen voor een lichtbak verwijderen, delen of weergeven. Bovendien kunt u het niet aan andere inzamelingen toevoegen. U kunt de elementen echter wel in een lichtbak bewerken.

Elementen verwijderen uit lichtbak

 1. Navigeer naar de console Verzamelingen en klik op Lichtbak om de bijbehorende elementen weer te geven.
 2. Selecteer de elementen die u wilt verwijderen.
 3. Klik Remove op de werkbalk.
 4. Klik in het dialoogvenster op Remove om de verwijderactie te bevestigen. De elementen worden verwijderd uit Lichtbak.

Op deze pagina