Detectie van dubbele elementen inschakelen

Als u probeert een middel te uploaden dat in Adobe Experience Manager Assets bestaat, identificeert de dubbele opsporingseigenschap het als duplicaat. Dubbele detectie is standaard uitgeschakeld. Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:

  1. Open de Experience Manager de configuratiepagina van de Console van het Web door tot https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr toegang te hebben.

  2. Bewerk de configuratie voor de servlet Day CQ DAM Create Asset.

  3. Selecteer de optie detect duplicate en klik op Save.

    Selecteer de optie Duplicaat detecteren in de servlet

    Afbeelding: Selecteer dubbele optie in servlet ontdekken.

De functie voor het opsporen van dubbele gegevens is nu ingeschakeld in Assets. Wanneer een gebruiker een middel probeert te uploaden dat in Experience Manager bestaat, controleert het systeem op conflict en wijst op het. De elementen worden geïdentificeerd met behulp van SHA-1-hash die is opgeslagen op jcr:content/metadata/dam:sha1. Dit betekent dat dubbele elementen worden gedetecteerd, ongeacht de bestandsnamen.

Op deze pagina