Konfigurera resursinsikter

Adobe Experience Manager Assets hämtar användningsdata om digitala resurser som används av tredjepartswebbplatser från Adobe Analytics. Om du vill att Assets Insights ska kunna hämta data och generera insikter måste du först konfigurera funktionen så att den integreras med Adobe Analytics. Om du vill använda den här funktionen i en lokal installation måste du köpa Adobe Analytics-licensen separat. Kunder på Managed Services får Analytics licens som paketerats med Experience Manager. Se Managed Services produktbeskrivning.

OBSERVERA

Insikter stöds endast och tillhandahålls för bilder.

 1. I Experience Manager klickar du på Tools > Assets.

  chlimage_1-72

 2. Klicka på Insights Configuration-kortet.

 3. Välj ett datacenter i guiden och ange dina autentiseringsuppgifter, inklusive namnet på din organisation, användarnamn och delad hemlighet.

  Konfigurera Adobe Analytics för Assets Insights i Experience Manager

  Bild: Konfigurera Adobe Analytics för Assets Insights i Experience Manager.

 4. Klicka på Authenticate.

 5. När Experience Manager har autentiserat dina autentiseringsuppgifter väljer du en Adobe Analytics-rapportsvit från Report Suite-listan där du vill att resursinsikter ska hämta data. Klicka på Add.

 6. När Experience Manager har konfigurerat rapportsviten klickar du på Done.

Sidspårare

När du har konfigurerat ditt Adobe Analytics-konto genereras sidspårningskoden åt dig. Om du vill att Assets Insights ska kunna spåra Experience Manager-resurser som används på tredjepartswebbplatser, inkluderar du sidspårningskoden i webbplatskoden. Använd verktyget Page Tracker i Experience Manager Assets för att generera sidspårningskod. Mer information om hur du inkluderar Page Tracker-koden i tredjepartswebbsidor finns i Använda sidspåraren och bädda in kod i webbsidor.

 1. I Experience Manager klickar du på Tools > Assets.

  chlimage_1-73

 2. Klicka på Insights Page Tracker-kortet på sidan Navigation.

 3. Klicka på Download om du vill hämta sidspårningskoden.

På denna sida