Adobe Experience Manager Assets integrering med Adobe Workfront

Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln

Adobe Workfront är ett program för arbetshantering som hjälper dig att hantera hela arbetscykeln på ett och samma ställe. Integrationen mellan Workfront och Adobe Experience Manager Assets gör att organisationer kan förbättra innehållets hastighet och time-to-market genom att knyta samman arbete och hantering av digitala resurser. När man arbetar i Workfront får man tillgång till dokument och bilder.

The Workfront for Experience Manager enhanced connector möjliggör förbättrade affärsprocesser med kompletta arbetsflöden och ger personaliserade kundupplevelser från början till slut och central lagring. Adobe har en standardanslutning och en förbättrad anslutning för att integrera de två lösningarna. Se funktionerna nedan för en jämförelse och se nyheter i enhanced connector.

Workfront for Experience Manage enhanced connector gör att din organisation kan:

  • Skapa automatiskt länkade Experience Manager-mappar i Workfront och ordna mapparna baserat på Workfront Portfolio, Program och Projekt.
  • Synkronisera Workfront-projektmetadata med länkade Experience Manager-mappar.
  • Experience Manager metadatauppdateringar med nya versioner.
  • Ange objektstatus för Workfront baserat på konfigurerbara villkor med hjälp av arbetsflöden i Experience Manager.
  • Publicera material i Experience Manager eller Brand Portal.

Se plattformsstödet och krav för den förbättrade anslutningen.

VIKTIGT
  • Adobe kräver installation och konfiguration av Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector endast via certifierade partners eller Adobe Professional Services. Om den distribueras och konfigureras utan en certifierad partner eller Adobe Professional Services, stöds den inte av Adobe.

  • Adobe kan släppa uppdateringar av Adobe Workfront och Adobe Experience Manager som gör denna koppling redundant, Om detta inträffar kan kunderna behöva gå över från att använda denna koppling.

  • Adobe har stöd för utökade anslutningsversioner 1.7.4 och senare. Tidigare förhandsversioner och anpassade versioner stöds inte. Om du vill kontrollera den utökade anslutningsversionen går du till digital.hoodoo grupp tillgänglig i den vänstra rutan i Pakethanteraren.

  • Se Partnercertifieringsprov för Workfront för Experience Manager Assets förbättrad anslutning. Mer information om provet finns i Provguide.

Jämför olika integreringar mellan Assets och Workfront

Nedan beskrivs de funktioner som är tillgängliga genom olika typer av integreringar mellan Assets och Workfront.

Funktion Beskrivning Workfront och Assets Essentials Ingen anslutning (OTB) Workfront for Experience Manager enhanced connector Kräver anslutning Workfront och Experience Manager as a Cloud Service Ingen anslutning (OTB)
Distributionsmetoder Lämpliga för vilka Assets erbjuder. Assets Essentials Adobes hanterade tjänster, lokala Cloud Service
Allmänt
Skicka digitala filer från Workfront till Assets Den senaste versionen av ett WF-dokument kan överföras till AEM Assets som länkas som en ny version av dokumentet.
Länka AEM mappar manuellt till Workfront-objekt Befintliga AEM kan länkas som en Workfront-mapp och dess underordnade resurser länkas som nya Workfront-dokument.
Länk Assets till Workfront Objects Befintliga resurser i AEM kan länkas till ett nytt Workfront-dokument eller som en ny version av ett befintligt dokument.
Resurser som läggs till i länkade mappar skickas automatiskt till AEM Om ett dokument läggs till i en länkad mapp överförs den associerade resursen automatiskt till AEM Assets som en ny resurs.
Hämta länkade AEM Assets inifrån Workfront När en resurs är länkad i Workfront kan användaren hämta resursens byte.
Sök efter AEM Assets inifrån Workfront Med AEM Assets-väljaren i Workfront kan du göra fulltextsökningar efter resurser.
Sök efter AEM mappar i Workfront Med AEM Assets-väljaren i Workfront kan du söka i fulltext efter mappar.
Visa och navigera AEM mapphierarki inifrån Workfront Med AEM Assets-väljaren i Workfront kan du bläddra i AEM Assets-hierarkin som begränsas av användarens tillhörande åtkomstkontroller och behörigheter som anges i AEM.
Spåra resursversioner AEM tidslinjer Bevara dokumentversionshistorik mellan Workfront och AEM.
Avlänka resurser från AEM Assets i Workfront En befintlig länkad resurs från AEM kan tas bort från det associerade Workfront-dokumentet. Originalresursen i AEM tas inte bort.
Lägg till ny versionshanterad resurs i AEM Assets från Workfront När en nytillagd version läggs till i ett dokument i Workfront kan användaren skicka den nya versionen till AEM för att ersätta den befintliga versionen.
Resurser länkade i Workfront när användaren klickades på AEM Användare dirigeras till AEM för att förhandsgranska en länkad resurs i Workfront. Kommande
Skapa automatiskt länkade AEM i Workfront Skapa automatiskt länkade AEM i Workfront med projektstatus. Konfigurera AEM automatiskt baserat på Workfront Portfolio, Program och Projekt. Nej Nej
Navigera direkt till AEM från Workfront Tillåt användare att navigera till tillgängliga AEM som konfigurerats i Workfront. Nej
Skapa länkade AEM mappar i Workfront Skapa länkade AEM i Workfront manuellt med hjälp av alternativet på fliken Dokument. Nej
Synkronisering av kommentarer Synkronisera kommentarer automatiskt för resurser från Workfront till Assets Nej Nej
Stöd för flera Workfront-miljöer som ansluter till en enda AEM Användare från flera Workfront-miljöer kan ansluta till en enda AEM. Nej
Stöd för flera AEM miljöer som ansluter till en enda Workfront-miljö Användare i en och samma Workfront-miljö kan skicka eller länka resurser mellan flera AEM miljöer.
Metadata
Mappa metadata för Workfront-resurser till AEM Assets Workfront-objekt och anpassade formuläregenskaper kan mappas till AEM metadataegenskaper för resurser. Värden överförs vid första överföring/länk.
Skapa automatiskt anpassad Forms för dokument i Workfront Bifoga skräddarsydda blanketter i Workfront dokument, uppgifter och ärenden med hjälp AEM arbetsflöden. Nej Nej
Automatisk dubbelriktad uppdatering av metadata mellan AEM Assets och Workfront Uppdatera automatiskt metadata mellan AEM Assets och Workfront. Resursen måste initialt skickas från Workfront till AEM och Workfront-resursens metadata måste mappas till AEM för att dubbelriktade metadatauppdateringar ska fungera korrekt. Nej Nej
Vy i realtid i Workfront för mappade metadata till AEM Visa de uppdaterade mappade metadata som AEM i Workfront dokumentinformation och dokumentsammanfattningspaneler. Nej
Realtidspush av uppdaterade Workfront-metadata för AEM Uppdatera automatiskt mappade Workfront-metadata till AEM utan att behöva återanvända en resurs eller en ny version av en resurs. Nej
Mappa Workfront-metadata till AEM Assets-mappar Synkronisera Workfront projektmetadata med länkade AEM. Nej
AEM metadatauppdateringar med nya versioner En konfiguration i AEM kan göras för att avgöra om en nyversion av en resurs i Workfront också ska pushas med ändringar i dess metadata. Nej Nej
Uppdatera AEM metadata automatiskt vid ändringar i anpassad Forms i Workfront AEM kan du prenumerera på uppdateringar av dokumentformulären i Workfront. Därför ändras värdena för mappade AEM metadatafält om du uppdaterar Workfront-dokumentets anpassade formulärmetadata. Nej Nej
Arbetsflöden (färdiga)
Skapa ny korrekturversion på länkade resurser När en resurs länkas i Workfront kan ett korrektur genereras automatiskt. Nej Egen Nej
Ange status för Workfront-objekt Ange Workfront objektstatusbaserade konfigurerbara villkor med hjälp av AEM arbetsflöden Nej Kommande
Publicera resurser i AEM Publish Environment eller Brand Portal Ge Workfront-användare möjlighet att automatiskt publicera länkade resurser i en AEM-publiceringsmiljö eller Brand Portal. Nej Kommande

På denna sida