Anpassa och utöka Assets

Senaste uppdatering: 2023-11-07
  • Skapat för:
  • Developer

Resursredigeraren är den primära åtkomstpunkten som användare på en Adobe Enterprise Manager-webbplats använder för att hitta, visa och ändra digitala resurser i din databas.

Som en Experience Manager kan du anpassa och utöka Resursredigeraren på flera sätt och ge användarna ett särskilt skräddarsytt gränssnitt och en uppsättning funktioner.

Följande funktionalitetsaspekter kan anpassas eller förbättras:

Anpassa utseendet

Följande aspekter av utseendet och känslan i resursredigeraren kan anpassas:

  • Logo: Du kan lägga till din egen organisations logotyp i gränssnittet.
  • Färger och teckensnitt: Du kan ändra de färger och teckensnitt som används i gränssnittet.
  • HTML-kod: Om du vill göra en mer detaljerad anpassning kan du ändra den underliggande HTML-koden som definierar gränssnitten.

Anpassa återgivningar

I Experience Manager Assets terminologi en återgivning är den form i vilken en resurs presenteras. I allmänhet kan en viss resurs ha flera renderingar. Fullfärgsbilder kan till exempel ha en återgivning i sin ursprungliga storlek, en annan i en nedskalad storlek och en annan som både är nedskalad och konverterad till gråskala.

De återgivningar som en viss resurs är tillgänglig i kan anpassas och nya återgivningar skapas.

På denna sida