Contentfragmenten - Overwegingen verwijderen

Herzie deze belangrijke overwegingen alvorens uw beleid van de schrapping van de Fragmenten van de Inhoud in AEM te bepalen. Inhoudsfragmenten zijn een krachtig hulpmiddel voor het afleveren van inhoud zonder kop en de gevolgen van het verwijderen ervan moeten zorgvuldig worden overwogen.

Machtigingen - Verwijderen of Niet verwijderen

De capaciteit om inhoud te schrappen is krachtig, maar potentieel gevoelig, met vele industrieën die moeten beperken en controleren hoe deze voorrechten worden verdeeld.

Met betrekking tot schrappingstoestemmingen, moeten de Fragmenten van de Inhoud op twee niveaus worden overwogen:

 1. Het inhoudsfragment als één entiteit.

 2. De meerdere subentiteiten waaruit een inhoudsfragment bestaat; bijvoorbeeld variaties, subknooppunten.

  De basiswerking van de inhoudfragment-editor vereist dat dergelijke tijdelijke subelementen kunnen worden verwijderd. Bijvoorbeeld bij het manipuleren van variaties; ook bij het bewerken van metagegevens of het beheren van bijbehorende inhoud.

  • Hoofdlettergebruik: Een gebruiker die een inhoudsfragment moet bewerken/bijwerken - zonder dat het is toegestaan een volledig fragment te verwijderen.
  • Machtigingen: Zie Machtigingen vereist voor alleen bewerkingsfunctionaliteit.
OPMERKING

Wanneer een gebruiker geen Delete toestemmingen heeft, werkt de redacteur van het Fragment van de Inhoud op read-only wijze.

OPMERKING

Zie ook Gebruikersbeheerbewerkingen in AEM controleren.

Machtigingen alleen vereist voor Editor-functionaliteit

Voor gebruikers die een contentfragment moeten bewerken of bijwerken, zonder hun toe te staan om een volledig fragment te verwijderen, moeten specifieke machtigingen worden toegewezen, aangezien de basisbewerking van de contentfragmenteditor vereist dat tijdelijke subelementen kunnen worden verwijderd.

Bijvoorbeeld bij het manipuleren van variaties; ook bij het bewerken van metagegevens of het beheren van bijbehorende inhoud.

OPMERKING

De verwijdermachtigingen, die vereist zijn om een inhoudsfragment te bewerken/bij te werken, worden opgenomen in de machtiging Verwijderen die is toegewezen via Gebruiker en/of Groepsbeheer.

De machtigingen die nodig zijn om een fragment te bewerken/bij te werken, moeten worden toegepast op het knooppunt met het inhoudsfragment of op een geschikt bovenliggend knooppunt (op elk niveau onder /content/dam). Wanneer toegewezen aan een dergelijk bovenliggend knooppunt, worden de machtigingen toegepast op alle knooppunten in die vertakking.

Bijvoorbeeld een map die alle inhoudsfragmenten bevat, zoals:

 • /content/dam/contentfragments
LET OP

Het is ook mogelijk de machtigingen voor /content/dam in te stellen, aangezien alle inhoudsfragmenten hier worden opgeslagen.

Met deze handeling worden echter dezelfde verwijdermachtigingen ook toegepast op andere elementtypen all.

U kunt een inhoudsfragment alleen bewerken/bijwerken als een specifieke gebruiker en/of groep de volgende machtigingen heeft:

OPMERKING

In deze lijst worden alle vereiste rechten weergegeven, niet alleen de verwijderingsrechten.

 • Voor de knooppunten of mappen van het inhoudsfragment:

  • jcr:addChildNodes, jcr:modifyProperties
 • Voor het jcr:contentknooppunt van alle inhoudsfragmenten:

  • jcr:addChildNodes, jcr:modifyProperties en jcr:removeChildNodes
 • Voor alle knooppunten onder jcr:content van alle inhoudsfragmenten:

  • jcr:addChildNodes, jcr:modifyProperties en jcr:removeChildNodes, jcr:removeNode

Deze remove voorrechten moeten worden beheerd gebruikend de Lijsten van het Toegangsbeheer, binnen CRXDE Lite.

De add en modify voorrechten kunnen ook in CRXDE Lite worden beheerd, of het gebruiken van de console van het Beheer van de Gebruiker.

Bijvoorbeeld, de definitie van remove voorrechten voor een groep content-authors-no-delete:

cf-delete-03

Op deze pagina