Multi-tenancy för mallar för samlingar, fragment och fragment

Med funktionen för flera innehavare kan du separera innehåll i CRX baserat på organisationens prefix och organisations-ID för att skydda innehållet från obehörig åtkomst för användare i andra organisationer.

Adobe Experience Manager Assets lagrar data för varje organisation på olika sätt. Varje organisationsspecifik sökväg identifieras av organisationens prefix och organisations-ID
som ingår i den traditionella platsen där olika typer av resurser lagras i CRX.

Om du till exempel skapar en mapp med namnet Demo, lagrar Experience Manager-resurser vanligtvis mappen på ../content/dam/Demo. När multi-tenancy är aktiverat kan du nu lagra data på ../content/dam/<organization prefix>/<organization id>Demo

Om du till exempel har Adobe Marketing Cloud-användare av Assets (on demand) som är tilldelade till aodpremium-organisationen kan du använda funktionen multi-tenancy för att konfigurera ../content/dam/<mac>/<aodpremium>Demo-sökvägen för att dela upp innehållet. I det här exemplet är mac organisationsprefixet och aodpremium organisations-ID.

Baserat på användarens organisation och ID visas den här kvalificerade sökvägen i Assets-gränssnittet och i olika guider, inklusive guiderna för att skapa Flytta och Fragment för att framtvinga separation.

Med funktionen Multi-tenancy kan du dela upp följande typer av resurser och komponenter:

  • Samlingar
  • Offentliga samlingar
  • Kataloger (inklusive guiden Lägg till/välj sida)
  • Mallar
  • Fragmentmallar
  • Ljuslåda

På denna sida