Multi-tenancy för mallar för samlingar, fragment och fragment

Med funktionen för flera innehavare kan du separera innehåll i CRX baserat på organisationens prefix och organisations-ID för att skydda innehållet från obehörig åtkomst för användare i andra organisationer.

Adobe Experience Manager Assets lagrar data för varje organisation på olika sätt. Varje organisationsspecifik sökväg identifieras av organisationsprefixet och organisations-ID som ingår i den traditionella platsen där olika typer av resurser lagras i CRX.

Om du till exempel skapar en mapp med namnet Demo, Experience Manager resurser lagrar mappen på ../content/dam/Demo. När multi-tenancy är aktiverat kan du nu lagra data på ../content/dam/<organization prefix>/<organization id>Demo

Om till exempel Adobe Marketing Cloud användare av Assets (on demand) som tilldelas aodpremium kan du använda funktionen för flera innehavare för att konfigurera ../content/dam/<mac>/<aodpremium>Demo bana för att dela upp innehållet. I det här exemplet mac är organisationsprefixet och aodpremium är organisations-ID.

Baserat på användarens organisation och ID visas den här kvalificerade sökvägen i Assets gränssnitt och olika guider, inklusive guiderna för att skapa Flytta och Fragment för att framtvinga separering.

Med funktionen Multi-tenancy kan du dela upp följande typer av resurser och komponenter:

  • Samlingar
  • Offentliga samlingar
  • Kataloger (inklusive guiden Lägg till/välj sida)
  • Mallar
  • Fragmentmallar
  • Ljuslåda

På denna sida