MIME-type van elementen detecteren met Apache Tika

Normaliter detecteert Adobe Experience Manager Assets het MIME-type van elementen die u uploadt vanuit de bestandsextensie.

Als u Apache Tika gebruikt om elementen te uploaden, detecteert Assets het MIME-type van de inhoudsstroom tijdens het uploaden in plaats van de bestandsextensie.

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Om de eigenschap toe te laten, vorm de Day CQ DAM Mime Type dienst van Configuration Manager.

OPMERKING

MIME-typedetectie met behulp van de Apache Tika-bibliotheek is een resource-intensieve bewerking.

  1. Om de Webconsole van de Manager van de Configuratie te openen, toegang https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Zoek in de lijst met services Day CQ DAM Mime Type Service en klik op Edit.

  3. Selecteer de optie Detect MIME from content om het parseren van geüploade elementen in te schakelen om het MIME-type te bepalen terwijl bestandsextensies worden genegeerd. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

    chlimage_1-333

  4. Klik Save om de veranderingen te bewaren.

Op deze pagina