MIME-type van elementen detecteren met Apache Tika

Normaal gesproken Adobe Experience Manager Assets detecteert het MIME-type elementen dat u uploadt vanuit de bestandsextensie.

Als u Apache Tika om elementen te uploaden, Assets detecteert het MIME-type van de inhoud tijdens het uploaden in plaats van de bestandsextensie.

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Om de eigenschap toe te laten, vorm Day CQ DAM Mime Type service van Configuration Manager.

OPMERKING

MIME-typedetectie met behulp van Apache Tika bibliotheek is een hulpbronnenintensieve bewerking.

  1. Om de Webconsole van de Manager van de Configuratie te openen, toegang https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Van de lijst van de diensten, bepaal de plaats van Day CQ DAM Mime Type Service en klik op Edit.

  3. Selecteer Detect MIME from content optie om het parseren van geüploade elementen in staat te stellen hun MIME-type te bepalen terwijl bestandsextensies worden genegeerd. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

    chlimage_1-333

  4. Klikken Save om de wijzigingen op te slaan.

Op deze pagina