Konfigurera överföringsbegränsningar för resurser

Senaste uppdatering: 2023-03-15
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin

Du kan konfigurera Adobe Experience Manager Assets för att begränsa vilken typ av resurser som användare kan överföra. Det förhindrar oavsiktliga överföringar av oönskade format och skadliga filer. The Day CQ DAM Asset Upload Restriction kan du styra vilken typ av filer som användare kan överföra. Som standard Assets gör att användare kan överföra resurser av alla MIME-typer. Du kan dock konfigurera tjänsten så att den begränsar användare till att överföra filer av specifika MIME-typer.

 1. Öppna Configuration Manager-webbkonsolen. Öppna https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

 2. Öppna Day CQ DAM Asset Upload Restriction i redigeringsläge. Som standard är Tillåt alla MIME är markerat, vilket gör att användare kan överföra filer av alla MIME-typer.

  chlimage_1-378

 3. Om du vill att användarna bara ska kunna överföra filer av vissa MIME-typer avmarkerar du alternativet Allow all MIME och anger tillåtna MIME-typer i fälten Allowed Asset MIMEs (regex) med reguljära uttryck.

  chlimage_1-379

 4. Klicka Save för att spara ändringarna. Om du anger MIME-strängar för tillåtna MIME-typer misslyckas överföringen för alla resurser med en MIME-typ som inte matchar de konfigurerade MIME-strängarna i dessa fält.

På denna sida