Använd PDF-rastrering

När du överför stora, innehållsintensiva PDF- eller AI-filer till Adobe Experience Manager Assets kanske standardbiblioteket inte genererar korrekta utdata. Adobe PDF Rasterizer-biblioteket kan generera tillförlitligare och exaktare utdata jämfört med utdata från ett standardbibliotek. Adobe rekommenderar att du använder PDF-rastreringsbiblioteket för följande scenarier:

Adobe rekommenderar att du använder PDF-rastreringsbiblioteket för följande:

 • Tunga, innehållsintensiva AI-filer eller PDF-filer.
 • AI-filer och PDF-filer med miniatyrer som inte genereras som standard.
 • AI-filer med Pantone Matching System-färger (PMS).

Miniatyrbilder och förhandsgranskningar som genererats med PDF Rasterizer har bättre kvalitet jämfört med färdiga utdata och ger därför en konsekvent visningsupplevelse på olika enheter. Adobe PDF Rasterizer-biblioteket har inte stöd för någon färgmodellskonvertering. Det skrivs alltid ut på RGB, oavsett källfilens färgrymd.

 1. Installera PDF Rasterizer-paketet på din Adobe Experience Manager-distribution från Software Distribution.

  OBSERVERA

  PDF Rasterizer-biblioteket är endast tillgängligt för Windows och Linux.

 2. Gå till arbetsflödeskonsolen Assets på https://[aem_server]:[port]/workflow. Öppna arbetsflödet DAM Update Asset.

 3. Följ de här stegen för att förhindra att miniatyrbilder och webbåtergivning genereras för PDF-filer och AI-filer med standardmetoderna:

  • Öppna steget Process Thumbnails och lägg till application/pdf eller application/postscript i fältet Skip Mime Types under fliken Thumbnails efter behov.

  skip_mime_types-2

  • På fliken Web Enabled Image lägger du till application/pdf eller application/postscript under Skip List beroende på dina behov.

  Konfiguration för att hoppa över bearbetning av miniatyrbilder för ett bildformat

 4. Öppna steget Rasterize PDF/AI Image Preview Rendition och ta bort MIME-typen som du vill hoppa över standardgenereringen av förhandsvisningsbildåtergivningar för. Ta till exempel bort MIME-typen application/pdf, application/postscript eller application/illustrator från listan MIME Types.

  process_arguments

 5. Dra steget PDF Rasterizer Handler från sidopanelen till nedanför steget Process Thumbnails.

 6. Konfigurera följande argument för steget PDF Rasterizer Handler:

  • MIME-typer: application/pdf eller application/postscript
  • Kommandon: PDFRasterizer -d -s 1280 -t PNG -i ${file}
  • Lägg till miniatyrstorlekar: 319:319, 140:100, 48:48. Lägg till anpassad miniatyrkonfiguration, om det behövs.

  Kommandoradsargumenten för kommandot PDFRasterizer kan innehålla följande:

  • -d: Flagga för smidig återgivning av text, vektorgrafik och bilder. Skapar bilder med bättre kvalitet. Om du tar med den här parametern körs kommandot långsamt och bildstorleken ökar.

  • -s: Största bilddimension (höjd eller bredd). Detta konverteras till DPI för varje sida. Om sidorna har olika storlek kan varje sida eventuellt skalas med olika mängd. Standardvärdet är faktisk sidstorlek.

  • -t: Typ av utdatabild. Giltiga typer är JPEG, PNG, GIF och BMP. Standardvärdet är JPEG.

  • -i: Sökväg för PDF-indata. Det är en obligatorisk parameter.

  • -h: Hjälp

 7. Om du vill ta bort mellanliggande återgivningar väljer du Delete Generated Rendition.

 8. Om du vill att PDF-rastreraren ska kunna generera webbåtergivningar väljer du Generate Web Rendition.

  generate_web_renditions1

 9. Ange inställningarna på fliken Web Enabled Image.

  web_enabled_image1

 10. Spara arbetsflödet.

 11. Om du vill att PDF-rastreraren ska kunna bearbeta PDF-sidor med PDF-bibliotek öppnar du DAM Process Subasset-modellen från Workflow-konsolen.

 12. Dra steget PDF-rastreringshanteraren från sidopanelen under steget Create Web-Enabled Image Rendition.

 13. Konfigurera följande argument för steget PDF Rasterizer Handler:

  • MIME-typer: application/pdf eller application/postscript
  • Kommandon: PDFRasterizer -d -s 1280 -t PNG -i ${file}
  • Lägg till miniatyrstorlekar: 319:319, 140:100, 48:48. Lägg till en anpassad miniatyrkonfiguration efter behov.

  Kommandoradsargumenten för kommandot PDFRasterizer kan innehålla följande:

  • -d: Flagga för smidig återgivning av text, vektorgrafik och bilder. Skapar bilder med bättre kvalitet. Om du tar med den här parametern körs kommandot långsamt och bildstorleken ökar.

  • -s: Största bilddimension (höjd eller bredd). Detta konverteras till DPI för varje sida. Om sidorna har olika storlek kan varje sida eventuellt skalas med olika mängd. Standardvärdet är faktisk sidstorlek.

  • -t: Typ av utdatabild. Giltiga typer är JPEG, PNG, GIF och BMP. Standardvärdet är JPEG.

  • -i: Sökväg för PDF-indata. Det är en obligatorisk parameter.

  • -h: Hjälp

 14. Om du vill ta bort mellanliggande återgivningar väljer du Delete Generated Rendition.

 15. Om du vill att PDF-rastreraren ska kunna generera webbåtergivningar väljer du Generate Web Rendition.

  generate_web_renditions

 16. Ange inställningarna på fliken Web Enabled Image.

  web_enabled_image-1

 17. Spara arbetsflödet.

 18. Överför en PDF-fil eller en AI-fil till Experience Manager Assets. I PDF-rastreraren genereras miniatyrbilder och webbåtergivningar för filen.

På denna sida