Kör AEM i produktionsklart läge

I AEM 6.1 introducerar Adobe det nya "nosamplecontent"-körningsläget som automatiserar de steg som krävs för att förbereda en AEM instans för driftsättning i en produktionsmiljö.

Det nya körningsläget konfigurerar inte bara instansen automatiskt så att den följer de säkerhetspraxis som beskrivs i checklistan för säkerhet, utan tar även bort alla exempelgeometrixprogram och -konfigurationer i processen.

OBSERVERA

Eftersom AEM produktionsklart läge av praktiska skäl endast omfattar de flesta uppgifter som krävs för att skydda en instans rekommenderar vi att du läser säkerhetschecklistan innan du publicerar i produktionsmiljön.

Observera också att om du kör AEM i produktionsklart läge inaktiveras åtkomsten till CRXDE Lite. Om du behöver det för felsökning läser du Aktivera CRXDE Lite i AEM.

chlimage_1-83

För att kunna köra AEM i produktionsklar läge behöver du bara lägga till nosamplecontent via körningsväxeln -r till dina befintliga startargument:

java -jar aem-quickstart.jar -r nosamplecontent

Du kan t.ex. använda den produktion som är klar för att starta en författarinstans med MongoDB-beständighet så här:

java -jar aem-quickstart.jar -r author,crx3,crx3mongo,nosamplecontent -Doak.mongo.uri=mongodb://remoteserver:27017 -Doak.mongo.db=aem-author

Ändrar en del av produktionsklart läge

Mer specifikt kommer följande konfigurationsändringar att utföras när AEM körs i produktionsklar läge:

 1. CRXDE-stödpaketet ( com.adobe.granite.crxde-support) är inaktiverat som standard i produktionsklart läge. Den kan installeras när som helst från Adobe offentliga Maven-databasen. Version 3.0.0 krävs för AEM 6.1.

 2. Apache Sling Simple WebDAV Access till databaser ( org.apache.sling.jcr.webdav)-paketet är bara tillgängligt för författare-instanser.

 3. Användare som skapats nyligen måste ändra lösenordet vid den första inloggningen. Detta gäller inte administratörsanvändaren.

 4. Generate debug infois disabled for the Apache Sling Java Script Handler.

 5. Mappat innehåll och genererad felsökningsinformation är inaktiverade för JSP-skripthanteraren för Apache Sling.

 6. Dag CQ WCM-filtret är inställt på editförfattare och disabledpubliceringsinstanser.

 7. HTML-bibliotekshanteraren för Adobe Granite har konfigurerats med följande inställningar:

  1. Minimera: enabled
  2. Felsök: disabled
  3. Gzip: enabled
  4. Timing: disabled
 8. Apache Sling GET-servern är inställd på att stödja säkra konfigurationer som standard enligt följande:

Konfiguration Författare Publicera
TXT-rendering inaktiverat inaktiverat
HTML-återgivning inaktiverat inaktiverat
JSON-rendering aktiverad aktiverad
XML-rendering inaktiverat inaktiverat
json.maximumresults 1000 100
Automatiskt index inaktiverat inaktiverat

På denna sida