Granska åtgärder för användarhantering i Adobe Experience Manager (AEM)

Senaste uppdatering: 2023-07-17
 • Skapat för:
 • Admin

Introduktion

AEM har introducerat möjligheten att logga behörighetsändringar så att du kan granska dem senare.

Förbättringen möjliggör granskning av CRUD-åtgärder (Skapa, Läs, Uppdatera, Ta bort) för behörigheter och grupptilldelningar av användare. Mer specifikt loggas:

 • En ny användare skapas
 • En användare läggs till i en grupp
 • Behörighetsändringar för en befintlig användare eller grupp

Som standard skrivs posterna till error.log -fil. För att underlätta övervakningen rekommenderar vi att de dirigeras om till en separat loggfil. Mer information om hur du gör detta i stycket nedan.

Omdirigera utdata till en separat loggfil

Om du vill dirigera om loggningsutdata till en separat loggfil skapar du en Loggningsloggare för Apache Sling konfiguration. Låt oss använda useraudit.log som namnet på den separata filen i exemplet nedan.

 1. Gå till webbkonsolen genom att bläddra till https://serveraddress:serverport/system/console/configMgr

 2. Sök efter Konfiguration av loggningsloggare för Apache Sling. Tryck sedan på + till höger om posten för att skapa en fabrikskonfiguration.

 3. Skapa följande konfiguration:

  • Loggnivå: Information
  • Loggfil: logs/useraudit.log
  • Meddelandemönster: standardnivå
  • Logger: com.adobe.granite.security.user.internal.audit, com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet

  Om du vill ange båda loggarna Logger måste du ange namnet på det första fältet, sedan skapa ett annat fält genom att trycka på plusknappen (+) och ange namnet på den andra loggen.

Exempelutdata

Om utdata är korrekt konfigurerade bör de se ut så här:

19.05.2017 15:15:08.933 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196108932] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Create Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:15:08.934 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196108932] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Group 'group1' was created

19.05.2017 15:16:25.698 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185696] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Create User 'user1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:16:25.700 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185696] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'user1' was created

19.05.2017 15:16:25.728 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185726] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Edit Membership for Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:16:25.729 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185726] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditGroupAction User 'user1' was added to the group 'group1'

19.05.2017 15:17:29.830 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196249828] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Password Change for User 'user2' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:17:29.832 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196249828] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Password for User 'user2' was changed

19.05.2017 15:17:54.906 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196274904] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Delete User 'user2' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:17:54.906 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196274904] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'user2' was removed

19.05.2017 15:19:11.050 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196351049] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Create User 'user3' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:19:11.052 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196351049] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'user3' was created
19.05.2017 15:19:36.899 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196376898] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Edit Membership for Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)

19.05.2017 15:19:36.916 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196376915] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Edit Membership for Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:19:36.917 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196376915] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditGroupAction User 'user1' was removed from the group 'group1'

19.05.2017 15:21:34.419 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196494417] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Delete Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:21:34.419 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196494417] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Group 'group1' was removed

19.05.2017 15:44:10.404 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495197850401] POST /home/users/3/35XVpVtLRx4a5J9gKrVG.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Password Change for User 'john' operation initiated by User 'john' (not administrator)
19.05.2017 15:44:10.405 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495197850401] POST /home/users/3/35XVpVtLRx4a5J9gKrVG.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Password for User 'john' was changed

Klassiskt användargränssnitt

I det klassiska användargränssnittet är information om CRUD-åtgärder som registreras i granskningsloggen för att lägga till och ta bort användare begränsad till ID:t för den användare som påverkas och när ändringen inträffade.

Till exempel:

10.05.2019 18:01:09.123 INFO [0:0:0:0:0:0:0:1 [1557491469096] POST /libs/cq/security/authorizables/POST HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'test' was created

På denna sida