Integrera landningssidor med Adobe Analytics

AEM har integrerat landningssidorna med Adobe Analytics genom att använda följande CTA-komponenter (Call-to-action):

  1. Klicka genom komponent
  2. Komponent för grafisk länk

Dessa komponenter visar vissa attribut som kan mappas via Adobe Analytics-variabler (trafik, konverteringsvariabler) och success-händelser för att skicka information till Adobe Analytics.

Förutsättningar

Adobe rekommenderar att du går igenom integrering med AEM-Adobe Analytics för att förstå hur den här integreringen fungerar.

Komponenter tillgängliga för mappning

AEM Utlysning komponenter - ClickThroughLink och GraphicalLink - som visas här i sidosparken kan mappas till Adobe Analytics-variabler.

chlimage_1-21

Mappa landningssidkomponenter till Adobe Analytics

Så här mappar du landningssidans komponenter till Adobe Analytics:

  1. När du har skapat Adobe Analytics-konfigurationen och skapat ett nytt ramverk väljer du lämplig rapporteringssvit i listrutan. Detta leder till att Adobe Analytics-variablerna hämtas och visas i innehållssökaren.
  2. Dra och släpp CTA-komponenter (Call to Action) från sidosparken till mappningsområdet mitt på sidan, beroende på vad som är lämpligt.
Komponentnamn Exponerade attribut Betydelse av attribut
CTA Click Through Link eventdata.clickthroughLinkLabel
Etiketten på länken eller texten i länken

eventdata.clickthroughLinkTarget
Destinationen du tar när du klickar på länken

eventdata.events.clickthroughLinkClick
Klickhändelsen
CTA Graphical Link eventdata.clicktroughImageLabel
CTA-bildens titel

eventdata.clicktroughImageTarget
Målet dit du är tagen när du klickar på bilden som innehåller en länk

eventdata.clicktroughImageAsset
Sökvägen till bildresursen i databasen

eventdata.events.clicktroughImageClick
Klickhändelsen
  1. Mappa dessa exponerade attribut med eventuella Adobe Analytics-variabler från innehållssökaren. Ramverket är nu klart att användas.

  2. Nu kan du skapa en ny landningssida eller öppna en befintlig landningssida med befintliga CTA-komponenter och klicka på Cloud Services tabba in Sidegenskaper från sidosparken (i det pekoptimerade användargränssnittet väljer du Öppna egenskaper och klicka Cloud Services) och konfigurera ramverket som ska användas med landningssidan. Välj ramverket i listrutan.

    chlimage_1-25

  3. När du har konfigurerat ramverket med landningssidan kan du nu använda de instrumenterade komponenterna och alla klick på CTA registreras i Adobe Analytics.

På denna sida