Aktivera åtkomst till klassiskt gränssnitt

Senaste uppdatering: 2023-12-07
  • Skapat för:
  • Admin

Eftersom de beröringsaktiverade funktionerna i många AEM är mer lika och faktiskt bättre än det klassiska användargränssnittet, är åtkomst till det klassiska gränssnittet via det beröringsaktiverade gränssnittet nu inaktiverat som standard. På följande sidor beskrivs hur du återaktiverar åtkomsten om det behövs.

OBSERVERA

Mer information om status för funktionsparitet med det klassiska användargränssnittet finns i Touch UI Feature Parity -dokument.

På denna sida