Aktivera åtkomst till klassiskt gränssnitt

Eftersom de beröringsaktiverade funktionerna i många AEM når samma nivå som det klassiska användargränssnittet, och dessutom är bättre än det, är åtkomst till det klassiska gränssnittet via det beröringsaktiverade gränssnittet nu inaktiverat som standard. På följande sidor beskrivs hur du återaktiverar åtkomsten om det behövs.

OBSERVERA

Mer information om status för funktionsparitet med det klassiska användargränssnittet finns i Touch UI Feature Parity -dokument.

På denna sida