Redigerare

Som standard har möjligheten att växla till det klassiska användargränssnittet från redigeraren inaktiverats.

Följ de här stegen om du vill aktivera alternativet Öppna i Classic UImenyn Sidinformation.

 1. Använd CRXDE Lite för att hitta följande nod:

  /libs/wcm/core/content/editor/jcr:content/content/items/content/header/items/headerbar/items/pageinfopopover/items/list/items/classicui

  Till exempel

  [https://localhost:4502/crx/de/index.jsp#/libs/wcm/core/content/editor/jcr%3Acontent/content/items/content/header/items/headerbar/items/pageinfopopover/items/list/items/classicui](https://localhost:4502/crx/de/index.jsp#/libs/wcm/core/content/editor/jcr%3Acontent/content/items/content/header/items/headerbar/items/pageinfopopover/items/list/items/classicui)

 2. Skapa en övertäckning med alternativet Överläggsnod; till exempel:

  • Sökväg: /apps/wcm/core/content/editor/jcr:content/content/items/content/header/items/headerbar/items/pageinfopopover/items/list/items/classicui
  • Överläggsplats: /apps/
  • Matcha nodtyper: aktiv (markera kryssrutan)
 3. Lägg till följande text-egenskap med flera värden i den åsidosatta noden:

  sling:hideProperties = ["granite:hidden"]

 4. Alternativet Öppna i klassiskt gränssnitt är igen tillgängligt på menyn Sidinformation när du redigerar sidor.

På denna sida