Konfigurera videokomponenten

Med videokomponenten kan du placera en fördefinierad, färdig videoresurs (OTB) på sidan.

För att korrekt omkodning ska ske installerar administratören FFmpeg separat. Se Installera MPEG och konfigurera AEM. Administratörer Konfigurera videoprofiler för användning med HTML5-element.

FÖRSIKTIGHET

Den här Foundation-komponenten har tagits bort. Adobe rekommenderar att du använder kärnkomponenterna Embed Component i stället.

FÖRSIKTIGHET

Den här komponenten förväntas inte längre fungera utan omfattande anpassning på projektnivå.

Konfigurera videoprofiler

Definiera videoprofiler om du vill använda HTML5-element. De som väljs här används i ordning. Använd Designläge (endast Classic UI) och välj fliken Profiles för att få åtkomst:

chlimage_1-317

I den här dialogrutan kan du även konfigurera designen för videokomponenten och parametrarna för Playback, Flash och Advanced.

Installera MPEG och konfigurera AEM

Videokomponenten använder öppen källkod-produkten från tredje part för omkodning av videoklipp. Hämtat från https://ffmpeg.org/. När du har installerat mpeg konfigurerar du AEM att använda en viss ljudkodek och specifika körningsalternativ.

Så här installerar du MPEG på Windows:

 1. Hämta den kompilerade binärfilen som ffmpeg.zip.
 2. Avarkivera till en mapp.
 3. Ange systemmiljövariabeln PATH till <your-ffmpeg-location>\bin.
 4. Starta om AEM.

Så här installerar du MPEG på Mac OS X:

 1. Installera Xcode som finns på developer.apple.com/xcode.
 2. Installera på XQuartz för att hämta X11.
 3. Installera MacPorts som finns på www.macports.org.
 4. Kör kommandot sudo port install ffmpeg på konsolen och följ instruktionerna på skärmen. Kontrollera att sökvägen för den körbara filen FFmpeg har lagts till i systemvariabeln PATH.

Så här installerar du MPEG på Mac OS X 10.6 med den förkompilerade versionen:

 1. Ladda ned den förkompilerade versionen.
 2. Avarkivera det i katalogen /usr/local.
 3. Kör sudo ln -s /usr/local/Cellar/ffmpeg/0.6/bin/ffmpeg /usr/bin/ffmpeg i konsolen. Ändra banorna efter behov.

Följ de här stegen för att konfigurera AEM:

OBSERVERA

Dessa steg är bara nödvändiga om du behöver anpassa kodekarna ytterligare.

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren. Gå till http://localhost:4502/crx/de.

 2. Markera noden /libs/settings/dam/video/format_aac/jcr:content och kontrollera att nodegenskaperna är följande:

  • audioCodec är aac.
  • customArgs är -flags +loop -me_method umh -g 250 -qcomp 0.6 -qmin 10 -qmax 51 -qdiff 4 -bf 16 -b_strategy 1 -i_qfactor 0.71 -cmp chroma -subq 8 -me_range 16 -coder 1 -sc_threshold 40 -b-pyramid normal -wpredp 2 -mixed-refs 1 -8x8dct 1 -fast-pskip 1 -keyint_min 25 -refs 4 -trellis 1 -direct-pred 3 -partitions i8x8,i4x4,p8x8,b8x8.
 3. Om du vill anpassa konfigurationen skapar du en övertäckning i noden /apps/settings/ och flyttar samma struktur under noden /conf/global/settings/. Det kan inte redigeras i noden /libs. Om du till exempel vill täcka över sökvägen /libs/settings/dam/video/fullhd-bp skapar du den på /conf/global/settings/dam/video/fullhd-bp.

  OBSERVERA

  Lägg över och redigera hela profilnoden och inte bara den egenskap som behöver ändras. Sådana resurser löses inte via SlingResourceMerger.

 4. Om du har ändrat någon av egenskaperna klickar du på Save All.

OBSERVERA

Ändringar i standardarbetsflödesmodellerna som är färdiga att användas (OTB) bevaras inte när du uppgraderar AEM. Adobe rekommenderar att du kopierar de ändrade arbetsflödesmodellerna innan du redigerar dem. Kopiera till exempel OTB DAM Update Asset-modellen innan du redigerar steget för FMPEG-omkodning i DAM Update Asset-modellen för att välja videoprofilnamn som fanns före uppgraderingen. Sedan kan du täcka över noden /apps så att AEM kan hämta anpassade ändringar i OTB-modellen.

På denna sida