Konfigurera för AEM program

Med Adobe Experience Manager Apps kan du uppdatera innehållet i programmet direkt (OTA). Det uppdaterade innehållet lagras på publiceringsinstansen. Om du vill att appen på enheten ska kunna ansluta till publiceringsinstansen och söka efter uppdateringar måste publiceringsinstansen konfigureras så att en tom referensrubrik tillåts.

Konfigurerar tomt referenshuvud

Så här konfigurerar du referenspunktsfiltertjänsten:

  • Öppna Apache Felix-konsolen (Konfigurationer) på:
  • https://<server>:<port_number>/system/console/configMgr
  • Logga in som administratör.
  • I Konfigurationer väljer du: Apache Sling Referer-filter
  • Markera fältet Tillåt tomt om du vill tillåta tomma/saknade hänvisningsrubriker.
  • Klicka Spara för att spara ändringarna.

chlimage_1-58

Se OSGI-konfigurationsinställningar och Säkerhetschecklista - Problem med förfalska begäran mellan webbplatser för mer information.

På denna sida