Meddelande om att Flash Viewer har upphört

Från och med den 31 januari 2017 upphörde Adobe Dynamic Media Classic (tidigare Scene7) officiellt stödet för visningsprogrammet för Flash.

På denna sida