Integreren met ExactTarget

Door AEM te integreren met Exact Target kunt u in AEM gemaakte e-mailberichten beheren en verzenden via Exact Target. U kunt hiermee ook de beheerfuncties voor leads van Exact Target gebruiken via AEM formulieren op AEM pagina's.

De integratie biedt u de volgende functies:

 • De capaciteit om E-mail in AEM tot stand te brengen en hen te publiceren aan Exact Doel voor distributie.
 • De capaciteit om actie van een AEM vorm te plaatsen om een Exact abonnee van het Doel tot stand te brengen.

Nadat ExactTarget is geconfigureerd, kunt u nieuwsbrieven of e-mails naar ExactTarget publiceren. Zie Nieuwsbrieven publiceren naar een e-mailservice.

Een ExactTarget-configuratie maken

De configuraties ExactTarget kunnen via de Diensten van de Wolk of Hulpmiddelen worden toegevoegd. Beide methoden worden in deze sectie beschreven.

ExactTarget configureren via Cloudservices

Om een configuratie ExactTarget in Cloud Services te creëren:

 1. Voor de welkomstpagina, klik Cloud Services. (Of directe toegang bij https://<hostname>:<port>/etc/cloudservices.html.)

 2. Klik ExactTarget en dan Configure. Het ExactTarget configuratievenster opent.

  chlimage_1-19

 3. Voer een titel en eventueel een naam in en klik op Maken. Het ExactTarget Settings configuratievenster wordt geopend.

  chlimage_1

 4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en selecteer een API-eindpunt (bijvoorbeeld https://webservice.exacttarget.com/Service.asmx).

 5. Klik Verbinding maken met ExactTarget. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt het dialoogvenster geslaagd. Klik OK om het venster te sluiten.

  chlimage_1-1

 6. Selecteer een account, indien beschikbaar. De account is bestemd voor Enterprise 2.0-klanten. Klik OK.

  ExactTarget is gevormd. U kunt de configuratie uitgeven door Edit te klikken. U kunt naar ExactTarget gaan door Ga naar ExactTarget te klikken.

 7. AEM beschikt nu over een functie voor gegevensextensie. U kunt ExactTarget-gegevensextensiekolommen importeren. Dit kan worden gevormd door "+"teken te klikken dat behalve met succes tot stand gebrachte configuratie ExactTarget verschijnt. U kunt een van de bestaande gegevensextensies selecteren in de vervolgkeuzelijst. Raadpleeg ExactTarget-documentatie voor meer informatie over het configureren van gegevensextensies.

  De ingevoerde kolommen van de gegevensuitbreiding kunnen later door Tekst en Personalisatie worden gebruikt component.

  chlimage_1-2

ExactTarget configureren via Tools

Om een configuratie ExactTarget in Hulpmiddelen tot stand te brengen:

 1. Voor de welkomstpagina, klik Hulpmiddelen. Of navigeer daar rechtstreeks door naar https://<hostname>:<port>/misadmin#/etc te gaan.

 2. Selecteer Extra, dan Cloud Services Configuraties, dan ExactTarget.

 3. Klik Nieuw om het venster Create Page ​ window te openen.

  chlimage_1-34

 4. Voer de Titel en eventueel de Naam in en klik op Maken.

 5. Ga de configuratieinformatie in zoals die in stap 4 in de vorige procedure wordt geschetst. Volg die procedure om het vormen ExactTarget te beëindigen.

Meerdere configuraties toevoegen

Meerdere configuraties toevoegen:

 1. Voor de welkomstpagina, klik Cloud Services en klik ExactTarget. Klik op De knoop van Configuraties tonen die verschijnt als één of meerdere configuraties ExactTarget beschikbaar zijn. Alle beschikbare configuraties worden vermeld.
 2. Klik + teken naast Beschikbare configuraties. Hiermee opent u het venster Configuraties maken. Volg de vorige configuratieprocedure om een nieuwe configuratie tot stand te brengen.

Op deze pagina