Katalogproducent

Lär dig hur du använder Catalog Producer i AEM Assets för att generera produktkataloger med dina digitala resurser.

Med Adobe Experience Manager (AEM) Assets Catalog Producer kan du skapa kataloger för dina varumärkesprodukter med hjälp av InDesign-mallar som importeras från ett InDesign-program. Om du vill importera InDesign-mallar måste du först integrera AEM Assets med en InDesign-server.

Integrera med InDesign-server

Som en del av integrationsprocessen konfigurerar du arbetsflödet DAM Update Asset, som är lämpligt för integrering med InDesign. Konfigurera dessutom en proxyarbetare för InDesign-servern. Mer information finns i Integrera AEM Assets med InDesign Server.

OBSERVERA

Du kan generera mallar för InDesign från InDesign-filer innan du importerar dem till AEM Assets. Mer information finns i Arbeta med filer och mallar.

Du kan mappa elementen i dina InDesign-mallar till XML-märkord. De mappade taggarna visas som egenskaper när du mappar produktegenskaper med mallegenskaper i Catalog Producer. Mer information om XML-taggning i InDesign-filer finns i Tagga innehåll för XML.

OBSERVERA

Endast InDesign-filer (.indd) används som mallar. Filer med filnamnstillägget .indt stöds inte.

Skapa en katalog

I Catalog Producer används PIM-data (Product Information Management) för att mappa produktegenskaper med de XML-egenskaper som visas i mallen. Så här skapar du en katalog:

 1. I Assets-användargränssnittet: tryck/klicka på logotypen AEM och gå till Resurser > Kataloger.

 2. På sidan Kataloger trycker/klickar du på Skapa i verktygsfältet och väljer sedan Katalog i listan.

 3. På sidan Skapa katalog anger du ett namn och en beskrivning (valfritt) för katalogen och anger eventuella taggar. Du kan också lägga till en miniatyrbild för katalogen.

  create_catalog

 4. Tryck/klicka på Spara. En bekräftelsedialogruta meddelar att katalogen har skapats. Tryck/klicka på Klar för att stänga dialogrutan.

 5. Om du vill öppna den katalog du skapade trycker/klickar du på den på sidan Kataloger.

  OBSERVERA

  Om du vill öppna katalogen trycker du/klickar på Öppna i bekräftelsedialogrutan som nämns i föregående steg.

 6. Om du vill lägga till sidor i katalogen trycker/klickar du på Skapa i verktygsfältet och väljer sedan alternativet Ny sida.

 7. I guiden väljer du en InDesign-mall för sidan. Tryck/klicka sedan på Nästa.

 8. Ange ett namn för sidan och en valfri beskrivning. Ange eventuella taggar.

 9. Tryck/klicka på Skapa i verktygsfältet. Tryck/klicka sedan på Öppna i dialogrutan. Egenskaperna för produkten visas i den vänstra rutan. De fördefinierade egenskaperna för mallen InDesign visas i den högra rutan.

 10. Dra produktegenskaperna från den vänstra rutan till mallegenskaperna för InDesign och skapa en mappning mellan dem.

  Om du vill visa hur sidan visas i realtid trycker/klickar du på fliken Förhandsgranska i den högra rutan.

 11. Om du vill skapa fler sidor upprepar du steg 6-9. Om du vill skapa liknande sidor för andra produkter markerar du sidan och trycker/klickar på ikonen Skapa liknande sidor i verktygsfältet.

  create_similar_pages

  OBSERVERA

  Du kan bara skapa liknande sidor för produkter med liknande struktur.

  Tryck/klicka på ikonen Lägg till, välj produkter i produktväljaren och tryck/klicka sedan på Välj i verktygsfältet.

  select_product

 12. Klicka/tryck på Skapa i verktygsfältet. Tryck/klicka på Klar för att stänga dialogrutan. Liknande sidor tas med i katalogen.

 13. Om du vill lägga till en befintlig InDesign-fil i katalogen trycker/klickar du på Skapa i verktygsfältet och väljer alternativet Lägg till på befintlig.

 14. Markera filen InDesign och tryck/klicka på Lägg till i verktygsfältet. Tryck/klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan.

  Om metadata för produkterna som du refererar till på katalogsidorna ändras, återspeglas inte ändringarna automatiskt på katalogsidorna. En banderoll med etiketten Stale visas på produktbilderna på de refererande katalogsidorna, vilket anger att metadata för de refererade produkterna inte är aktuella.

  chlimage_1-117

  För att produktbilderna ska återspegla de senaste metadataändringarna väljer du sidan i katalogkonsolen och klickar/trycker på ikonen Uppdatera sida i verktygsfältet.

  chlimage_1-118

  OBSERVERA

  Om du vill ändra metadata för en refererad produkt går du till produktkonsolen (AEM logotyp > Commerce > Produkter) och väljer produkten. Klicka/tryck sedan på ikonen Visa egenskaper i verktygsfältet och redigera metadata på egenskapssidan för resursen.

 15. Om du vill ordna om sidorna i katalogen trycker/klickar du på ikonen Skapa i verktygsfältet och väljer Sammanfoga på menyn. I guiden kan du med Carousel överst ändra ordning på sidorna genom att dra dem. Du kan också ta bort sidor.

 16. Tryck/klicka på Nästa. Om du vill lägga till en befintlig InDesign-fil som en försättsblad trycker/klickar du på Bläddra bredvid rutan Välj försättsblad och anger sökvägen för försättssidmallen.

 17. Tryck/klicka på Spara och tryck/klicka sedan på Klar för att stänga bekräftelsedialogrutan.
  När du väljer alternativet Klar öppnas en dialogruta där du kan välja om du vill ha en PDF-återgivning.
  exportera till
  pdfOm alternativet Acrobat(PDF) är markerat skapas en PDF-återgivning i /jcr:content/ rendering förutom i indesign-återgivning. Du kan hämta alla återgivningar genom att markera kryssrutan Återgivningar i hämtningsdialogrutan.

 18. Om du vill generera en förhandsvisning för den katalog du skapade markerar du den i konsolen Kataloger och klickar sedan på ikonen Förhandsgranska i verktygsfältet.

  chlimage_1-119

  Granska sidorna i katalogen i förhandsgranskningen. Tryck/klicka på Stäng för att stänga förhandsgranskningen.

På denna sida