Innehållshantering för skärmar

Senaste uppdatering: 2023-12-07
  • Skapat för:
  • Admin

A Content Manager för AEM Screens är en kreatör som arbetar nära med marknadsföring och känner till kampanjen, målgruppen och det önskade fokus. Innehållshanteraren ansvarar för att skapa och samordna slutanvändarupplevelser genom att utveckla olika kanaler och tilldela sekvenser till en tidsinställd kanalupplevelse.

Content Manager for Screens designplatser och scheman, bibehåll kanalintegriteten, utföra analyser och rapporter samt underhålla videoprofiler.

En AEM Screens Content Manager ansvarar för följande:

  • Designplatser
  • Designscheman
  • Bevara kanalintegritet
  • Videoprofiler

På denna sida