AEM Commerce - GDPR-beredskap

Senaste uppdatering: 2023-10-16
  • Skapat för:
  • Admin
VIKTIGT

GDPR används som exempel i avsnitten nedan, men de ingående detaljerna gäller alla dataskydds- och sekretessbestämmelser, såsom GDPR och CCPA.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning om integritetsskydd får verkan från och med maj 2018. Se GDPR-sidan på Adobe Privacy Center.

OBSERVERA

Se AEM GDPR-beredskap för mer information.

screen_shot_2018-03-22at11606

Med Adobe körklara Commerce-integreringar är AEM upplevelselagret, konsumerar tjänster och skickar tillbaka data till kundens handelsplattform som körs i headlessläge.

För vissa e-handelsplattformar lagrar Adobe profilinformation ( /home/users) och e-handelstoken (för inloggning på e-handelsplattformen) i AEM. Läs Hantera GDPR-begäranden för AEM.

screen_shot_2018-03-22at11621

Hantera GDPR-förfrågningar för AEM

För Salesforce-integreringen med Commerce Cloud lagrar AEM inte någon GDPR-relevant information. Vidarebefordra begäran till Salesforce Cloud.

För hybris- och HCL WebSphere® Commerce-integreringar finns det vissa data i AEM. Använd AEM GDPR-instruktioner och fundera över följande frågor:

  1. Var lagras/används mina data? Cachelagrad användarprofilinformation som namn, användaridentifierare för e-handel, token, lösenord och adressdata som visas AEM.
  2. Med vem delar jag de täckta GDPR-uppgifterna? Alla uppdateringar av GDPR-relevanta data i AEM Commerce lagras inte (utom relevant profilinformation, som nämns ovan) utan läggs tillbaka till handelsplattformen.
  3. Ta bort mina användardata? Ta bort användarprofilen i AEM och anropa användarborttagningen på handelsplattformen.
OBSERVERA

Ta en titt på hybris wiki eller HCL WebSphere® Commerce-dokumentation, om det behövs.

På denna sida