AEM Commerce - GDPR-beredskap

VIKTIGT

GDPR används som exempel i avsnitten nedan, men de ingående detaljerna är tillämpliga på alla dataskydds- och sekretessbestämmelser. såsom GDPR, CCPA osv.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning om integritetsskydd får verkan från och med maj 2018. Mer information finns på sidan GDPR på Adobe Privacy Center.

OBSERVERA

Mer information finns i AEM GDPR-beredskap.

screen_shot_2018-03-22at11606

I våra färdiga Commerce-integreringar är AEM upplevelselagret, konsumera tjänster och skicka tillbaka data till kundens handelsplattform som körs i headlessläge.

För vissa e-handelsplattformar lagrar vi profilinformation ( /home/users) och e-handelstoken (för inloggning på e-handelsplattformen) i AEM. Läs Hantera GDPR-begäranden för AEM-plattformen för dessa användningsområden.

screen_shot_2018-03-22at11621

Hantera GDPR-begäranden för AEM Commerce

För integreringen av Salesforce Commerce Cloud lagrar AEM Commerce ingen GDPR-relevant information. Du bör vidarebefordra begäran till Salesforce Cloud.

För hybris- och IBM WebSphere-integreringarna finns det vissa data i AEM. Du bör använda AEM Platform GDPR-instruktionerna och överväga följande frågor:

  1. Var lagras/används mina data? Cachelagrad användarprofilinformation som namn, användaridentifierare för e-handel, token, lösenord, adressdata o.s.v. visas från AEM.
  2. Med vem delar jag de täckta GDPR-uppgifterna? Alla uppdateringar av GDPR-relevanta data i AEM Commerce lagras inte (utom relevant profilinformation, som nämns ovan) utan läggs tillbaka i koden för e-handelsplattformen.
  3. Hur tar jag bort mina användardata? Ta bort användarprofilen i AEM och anropa användarborttagningen på handelsplattformen.
OBSERVERA

Ta en titt på hybris wiki eller WebSphere Commerce-dokumentationen om det behövs.

På denna sida