Verouderde en verwijderde functies

LET OP

AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Adobe evalueert continu de productfuncties, zodat oudere functies na verloop van tijd kunnen worden bijgewerkt of vervangen door modernere alternatieven om de algehele waarde voor de klant te verbeteren. Hierbij wordt altijd zorgvuldig gekeken naar compatibiliteit met oudere versies.

Om de aanstaande verwijdering/vervanging van AEM mogelijkheden mee te delen, zijn de volgende regels van toepassing:

 1. Aankondiging van afkeuring komt voorop. Hoewel deze functie is afgekeurd, zijn de mogelijkheden nog steeds beschikbaar, maar worden ze niet verder uitgebreid.
 2. Afgekeurde functies worden ten vroegste bij de volgende grote release verwijderd. De werkelijke streefdatum voor verwijdering wordt bekendgemaakt.

Dit proces biedt klanten minstens één releasecyclus om hun implementatie aan een nieuwe versie of opvolger van een vervangen capaciteit aan te passen, alvorens daadwerkelijke verwijdering.

Verouderde functies

De onderstaande tabel bevat een lijst met functies en mogelijkheden die zijn gemarkeerd als verouderd in AEM 6.4. In het algemeen worden functies die in een toekomstige release verwijderd moeten worden, eerst vervangen, met een alternatief dat beschikbaar is.

Klanten wordt aangeraden na te gaan of zij in hun huidige implementatie gebruik maken van de functie/mogelijkheid en plannen te maken om hun implementatie te wijzigen en het geboden alternatief te gebruiken.

Gebied Functie Vervanging
UI Adobe is niet van plan om verdere verhogingen aan Klassieke UI te maken. AEM 6.4 heeft de klassieke gebruikersinterface inbegrepen, en klanten die van vroegere versies bevorderen kunnen het blijven gebruiken zoals is. Merk op dat Klassieke UI volledig wordt gesteund terwijl wordt afgekeurd.
 • /libs/cq/core/content/welcome.html
 • /siteadmin
 • /damadmin
 • /mcmadmin
 • /inbox
 • /tagging
 • /cf# (Pagina-editor)
 • /libs/launches/content/admin.html
 • /libs/cq/workflow/content/console.html
Klanten wordt aangeraden over te schakelen op de nieuwe AEM-interface.
Onderdelen Adobe is niet van plan om verdere verhogingen aan de hieronder vermelde Componenten van de Stichting te maken. AEM 6.4 heeft inbegrepen de Componenten van de Stichting, en de klanten die van vroegere versies worden bevorderd kunnen hen blijven gebruiken zoals is. Merk op dat de Componenten van de Stichting volledig gesteund blijven terwijl wordt afgekeurd.
 • foundation/components/account/accountnaam
 • stichting/componenten/account/handelingen
 • foundation/components/account/wachtwoordreset
 • stichting/componenten/account/aanvraag bevestigen
 • stichting/componenten/adaptieve afbeelding
 • foundation/components/assetsharepage
 • foundation/components/breadcrumb
 • stichting/componenten/formulier/creditcard
 • stichting/componenten/listchildren
 • basis/componenten/aanmelding
 • foundation/components/logo
 • foundation/components/mobilefooter
 • foundation/components/mobileimage
 • stichting/componenten/mobilist
 • stichting/onderdelen/mobiel logo
 • stichting/componenten/mobilereferentie
 • stichting/componenten/mobiletextimage
 • stichting/componenten/mobiletopnav
 • basis/componenten/zoekopdracht
 • stichting/componenten/sitemap
 • basis/componenten/tabel
 • foundation/components/toolbar
 • foundation/components/topnav
 • foundation/components/userinfo
De klanten worden geadviseerd om de Componenten van de Kern voor toekomstige projecten te gebruiken. Bestaande sites hoeven niet te worden gewijzigd.
Onderdelen Adobe is niet van plan om verdere verhogingen aan de hieronder vermelde Componenten van de Stichting te maken. AEM 6.4 heeft inbegrepen de Componenten van de Stichting, en de klanten die van vroegere versies worden bevorderd kunnen hen blijven gebruiken zoals is. Merk op dat de Componenten van de Stichting volledig gesteund blijven terwijl wordt afgekeurd.
 • stichting/componenten/timing
Adobe is niet van plan om een vervangend item aan te bieden.
Portal Director De Portal Director is een reeks functies waarmee u via Portlet AEM inhoud kunt hosten op servers van derden. Adobe is niet van plan om verdere verbeteringen aan te brengen in de functie Portal Director onder de hieronder vermelde locatie. AEM 6.4 heeft het Portaal Director inbegrepen, en klanten die van vroegere versies bevorderen kunnen het blijven gebruiken zoals is. Let erop dat Portal Direct volledig wordt ondersteund terwijl het wordt afgekeurd.
 • /libs/portal/director
Adobe is niet van plan om een vervangend item aan te bieden.
Portlet-component Portlet-componenten onder /foundation/components/portlet maken het hosten van JSR Portlets in AEM als onderdelen mogelijk. Adobe is niet van plan de functie Portlet-component verder te verbeteren. AEM 6.4 is voorzien van de Portlet-component en klanten die een upgrade uitvoeren van eerdere versies, kunnen deze blijven gebruiken zoals ze zijn. Portlet-component wordt nog steeds volledig ondersteund wanneer deze wordt vervangen. Adobe is niet van plan om een vervangend item aan te bieden.
Forms Ondersteuning voor de Adobe Central Migration Bridge-service is afgekeurd omdat het Adobe Central-product niet meer wordt ondersteund. Geen vervanging
Forms Vervangen gebruik van JSONObject in Vraag en OperationOptions. De volgende API's zijn afgekeurd:
 • setArguments(JSONObject arguments)
 • JSONObject getArguments()
 • OperationOptions(String operationId, JSONObject arguments)
 • JSONObject getArguments()
 • void setArguments(JSONObject arguments)
Gebruik de IValueMap API
Forms Vervangen Central Migration Bridge-service. Er wordt geen vervanging aangeboden.
Assets Offloading van activa is vanaf AEM 6.4 afgekeurd.
Ontwikkelaars Lodash-/onderstrepingsclientbibliotheek. Adobe is niet van plan om de Lodash/underscore-clientbibliotheek die als onderdeel van de distributie wordt verzonden, verder te onderhouden en bij te werken (Quickstart) Adobe raadt klanten aan die nog steeds Lodash/onderstrepingsteken voor hun code nodig hebben om het in hun basis van de projectcode toe te voegen.

Verwijderde functies

In de onderstaande tabel staan de functies en mogelijkheden die uit AEM 6.4 zijn verwijderd. In eerdere versies waren deze mogelijkheden gemarkeerd als afgekeurd.

Gebied Functie Vervanging
Integratie met Experience Cloud U kunt uw elementen synchroniseren met Experience Cloud het gebruiken van het vormen via Adobe I/O. Adobe Experience Cloud vroeger werd geroepen Adobe Marketing Cloud. Als u vragen hebt, neemt u contact op met Adobe Klantenondersteuning.
Activity Map Analytics De versie van de Activity Map die in AEM is opgenomen. Vanwege beveiligingswijzigingen in de Adobe Analytics API is het niet langer mogelijk om de versie van de Activity Map te gebruiken die in AEM is opgenomen. De ActivityMap-plug-in van Adobe Analytics moet nu worden gebruikt.
Components-Forms Form Captcha (stichting/componenten/form/captcha) In plaats hiervan de component ReCaptcha door Google gebruiken
Onderdelen Presentatie (basis/componenten/presentatie) Geen vervanging
Onderdelen Flash (stichting/componenten/flits) Geen vervanging
Onderdelen Ondersteuning voor afspelen van SWF-bestanden in de video-component is verwijderd (basis/componenten/video) Op geen flits gebaseerde video-indelingen gebruiken.
Onderdelen Producttabel (handel/componenten/product_tabel) Geen vervanging
Taakbeheer Klassiek UI Taakbeheer (/libs/cq/taskmanagement/content/taskmanager.html?lang=nl) Vervangen vanaf 6.0. Gebruik het nieuwe taakbeheer dat met werkschemaUI wordt gecombineerd.
Workflow Gebruikte meldingsinterface tussen 5.6 en 6.2 (/libs/cq/workflow/content/notifications.html?lang=nl) Workflow Inbox /aem/inbox
Forms De indeling Export PDF naar PDF/E-1 met PDF Generator is verwijderd. De Generator van PDF blijft het uitvoeren van PDF naar PDF a/a-1a/b, PDF a/A-2a/b, en PDF a/A-3a/b formaten steunen.
Forms Ondersteuning voor afbeeldingen in documentfragmenten is verwijderd. Interactieve communicatie biedt de mogelijkheid om afbeeldingen rechtstreeks in gedrukte en webkanalen te gebruiken.
Forms Geen upgrade meer uitvoeren Er is geen ondersteuning beschikbaar voor het uitvoeren van een upgrade op een andere plaats
Forms Sidegrade voor TarMK naar DocumentMK-migraties U kunt de gegevens van een ouder systeem exporteren en vervolgens importeren in een nieuw systeem. Raadpleeg de documentatie bij AEM Forms on JEE-upgrades voor gedetailleerde instructies
Forms AEM Forms op JEE 32-bits installatieprogramma niet beschikbaar. Adobe heeft de verzending van AEM Forms via het 32-bits installatieprogramma van JEE gestopt. U kunt AEM Forms in JEE blijven installeren met het 64-bits installatieprogramma.
Forms Verwijderde ondersteuning voor het gebruik van DAM-afbeeldingen in Document Fragment Component. U kunt de component van het Beeld en van het Grafiek in het de drukkanaal van interactieve mededeling gebruiken. Als u de documentfragmentcomponent van het adaptieve document in adaptieve formulieren gebruikt, werkt het niet meer nadat u de upgrade naar AEM 6.4 Forms hebt uitgevoerd.
Forms De functie Adaptieve documenten is verwijderd Met de functie voor interactieve communicatie kunt u afgedrukte en webgebaseerde communicatie maken. Als u Adaptieve documenten gebruikt, installeert u het compatibiliteitspakket om door te gaan met het gebruik van bestaande adaptieve documenten
Forms AEM Forms is verwijderd op JEE-specifieke bestemmingspagina. AEM Forms op JEE-landingspagina wordt vervangen door AEM landingspagina (/aem/start.html?lang=nl)
Forms Verwijderde ondersteuning voor standaard Captcha Gebruik de reCAPTCHA-service van Google.
Forms Ondersteuning voor Flash-velden in AEM Designer is verwijderd. AEM Designer kan Flash-velden die in een formulier worden gebruikt, niet bewerken. U kunt dergelijke formulieren bewerken met AEM Designer dat is uitgebracht voor een vorige versie.
Gemeenschappen Ondersteuning voor Captcha-verificatie is verwijderd. Gebruik aangepaste Captcha-integratie (zoals reCAPTCHA door Google) voor verificatie.

Vooraankondiging voor volgende release

De onderstaande tabel bevat een lijst met wijzigingen voor toekomstige release die niet zijn verouderd, maar gevolgen kunnen hebben voor klanten. Deze worden verstrekt voor planningsdoeleinden.

Gebied Functie Aankondiging
Browserondersteuning Microsoft Internet Explorer AEM 6.4 is de laatste versie die Microsoft Internet Explorer 11 ondersteunt.
Stichting UI Framework Adobe heeft in 2019 de Coral UI 2-componenten afgekeurd. AEM 6.4 is volledig gebaseerd op Coral UI 3 (geïntroduceerd met AEM 6.2). Adobe raadt zijn klanten en partners aan die douane UIs met Koraal 2 hebben gebouwd om deze aan Koraal 3 te refactored. Adobe biedt een hulpmiddel om de dialogen van Koraal 2 om te zetten in Koraal 3 - Lees meer.

Op deze pagina