Richtlijnen voor het oplossen van problemen in de AEM Forms-werkruimte

In dit artikel wordt beschreven hoe u fouten in de AEM Forms-werkruimte kunt opsporen door logboekregistratie in te schakelen en foutopsporing te gebruiken in een browser. Hierin worden ook enkele algemene problemen beschreven die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de AEM Forms-werkruimte en de bijbehorende oplossingen.

Kan AEM Forms-werkruimtepakket niet installeren

Nadat u de patch hebt geïnstalleerd, opent u de AEM Forms-werkruimte. Als u de fout Geen bron gevonden tegenkomt, opent u de CRX Package Manager en installeert u het adobe-lc-workspace-pkg-<version>.zip-pakket opnieuw.

Voer tijdens het installeren van het pakket de volgende stappen uit als er een fout javax.jcr.nodetype.ConstraintViolationException: OakConstraint0025: Authorizable property rep:authorizableId may not be removed optreedt:

 1. Meld u aan bij CRX DE List. De standaard-URL is https://[localhost]:[port]/lc/crx/de/index.jsp

 2. Verwijder het volgende knooppunt:

  /home/groups/P/PERM_WORKSPACE_USER

 3. Ga naar Pakketbeheer. De standaard-URL is https://[localhost]:[port]/lc/crx/packmgr/index.jsp.

 4. Zoek en installeer het adobe-lc-workspace-pkg-[version].zip pakket.

 5. Start de toepassingsserver opnieuw.

Logboekregistratie van AEM Forms-werkruimte

U kunt logboeken op diverse niveaus produceren om het optimale oplossen van problemen van fouten toe te laten. Bijvoorbeeld, in een complexe toepassing, helpt het registreren op componentenniveau bij het zuiveren en het oplossen van problemen specifieke componenten.

In de AEM Forms-werkruimte:

 • Als u de logboekgegevens over een specifiek componentbestand wilt opvragen, voegt u /log/<ComponentFile>/<LogLevel> toe aan de URL en drukt u op Enter. Alle logboekinformatie voor het componentendossier op het gespecificeerde logboekniveau wordt gedrukt op de console.

 • Om logboekinformatie van alle componentendossiers te krijgen, voeg /log/all/trace in URL toe, en druk Enter.

 • Logbestandsindeling: <Component file> <Date>:<Time>: <Log Level> : <Log Message>

OPMERKING

Standaard wordt het logniveau van alle componenten ingesteld op INFO.

 • Het logboekniveau dat door gebruiker wordt geplaatst wordt gehandhaafd slechts voor die browser zitting. Wanneer de gebruiker de pagina vernieuwt, wordt het logboekniveau geplaatst aan zijn aanvankelijke waarde voor alle componenten.

Lijst met deelbestanden in de AEM Forms-werkruimte

allcategoryModel

processinstanceModel

tasklistModel

appnavigationModel

processInstanceView

tasklistView

appnavigationView

processnamelistModel

taskModel

categorylistModel

processnamelistView

taskView

categorylistView

processnameModel

teamrowsView

categoryModel

processnameView

todoView

categoryView

searchtemplatedetailsView

trackingView

favorieteModel

sharequeueModel

uisettingsModel

filterlistView

sharequeueView

uisettingsView

filterView

startpointlistModel

userinfoModel

outofofficeModel

startpointlistView

userinfoView

outofofficeView

startpointModel

usersearchModel

preferencesView

startpointView

usersearchView

processInstanceHistoryView

startProcessView

wserrorModel

processinstancelistModel

startprocessView

wserrorView

processinstancelistView

taskdetailsView

wsmessageView

Logniveaus beschikbaar in de werkruimte van AEM Forms

 • FATAAL
 • FOUT
 • WAARSCHUWING
 • INFO
 • DEBUG
 • TRACE
 • UIT

Foutopsporingsgegevens voor browsers

Scripts en stijlen kunnen in verschillende browsers worden opgespoord.

Veelgestelde vragen

 1. PDF-formulier wordt niet gegenereerd of verzonden in Google Chrome.

  1. Installeer de Adobe® Reader® plug-in.
  2. Open chrome://plugins in Chrome om beschikbare plug-ins weer te geven.
  3. Schakel de insteekmodule Chrome PDF Viewer uit en schakel de insteekmodule Adobe Reader in.
 2. SWF-formulier of -hulplijn wordt niet weergegeven in Google Chrome.

  1. Open chrome://plugins in Chrome om beschikbare plug-ins weer te geven.
  2. Zie details voor Adobe Flash® Player plug-in.
  3. PepperFlash uitschakelen onder Adobe Flash Player-plug-in.
 3. Ik heb de werkruimte van AEM Forms aangepast, maar ik kan de wijzigingen niet zien.

  Wis het cachegeheugen van uw browser en open vervolgens de AEM Forms-werkruimte.

 4. Wat moet de gebruiker doen om ervoor te zorgen dat het formulier wordt weergegeven in HTML wanneer het wordt geopend in een desktopcomputer?

  Selecteer het HTML-keuzerondje voor het standaardprofiel in de taakstap toewijzen tijdens het gebruik van Workbench.

 5. Bijlage wordt niet weergegeven wanneer erop wordt geklikt.

  Schakel popups in uw browser in om bijlagen weer te geven.

 6. Een gebruiker wordt aangemeld bij een formuliertoepassing. Als de gebruiker zich probeert aan te melden bij de werkruimte, wordt het mogelijk niet geladen als de gebruiker geen werkruimtemachtigingen heeft.

  Meld u af bij de andere formuliertoepassing en meld u vervolgens aan bij de werkruimte.

 7. In HTML-formulieren die gebruikmaken van proceseigenschappen in hun ontwerp, wordt de knop Verzenden in het formulier weergegeven wanneer deze worden weergegeven in de AEM Forms-werkruimte.

  Wanneer u formulieren ontwerpt en proceseigenschappen gebruikt, wordt een knop Verzenden toegevoegd aan het formulier. Als de PDF in de AEM Forms-werkruimte wordt gerenderd, is de knop Verzenden niet zichtbaar voor de eindgebruiker. Wanneer echter een HTML-formulier wordt weergegeven in de AEM Forms-werkruimte, is de knop Verzenden zichtbaar voor de eindgebruiker. Als u op deze knop Verzenden klikt in het formulier, wordt er geen actie gestart. Als u klikt op de knop Verzenden onder aan de AEM Forms-werkruimte, buiten het formulier, wordt de taak voltooid.

Op deze pagina