Single Sign On en timeout handlers

AEM Forms-werkruimte is SSO ingeschakeld. Als een gebruiker zich heeft aangemeld bij een AEM Forms-toepassing, zoals de gebruikersinterface van Forms Manager of PDF Generator, en in dezelfde browsersessie toegang krijgt tot de AEM Forms-werkruimte, wordt de gebruiker aangemeld bij de AEM Forms-werkruimte en andersom.

Time-out van server in AEM Forms-werkruimte verwerken

De onderbreking van de zitting voor een gebruiker kan in de Console van het Beleid worden gevormd.

Als u de time-out wilt instellen, meldt u zich aan bij https://[server]:[port]/adminui, navigeert u naar Instellingen > Gebruikersbeheer > Configuratie > Geavanceerde systeemkenmerken configureren en stelt u de gewenste instellingen in.

In de AEM Forms-werkruimte wordt de time-out verwerkt als:

  • De duur van de zitting voor een gebruiker is beschikbaar in antwoord van initialize vraag die gebruikerszitting initialiseert.
  • Een pop-updialoogvenster geeft een melding aan de gebruiker dat de sessie bijna verlopen is, 15 seconden voor de sessievervaldatum.

In dit pop-updialoogvenster:

  • Klik op OK om de gebruikerssessie te beëindigen.
  • Klik op Annuleren om de gebruikerssessie opnieuw te initialiseren.
OPMERKING

Als geen actie wordt ondernomen, wordt de gebruiker automatisch geregistreerd uit de werkruimte van AEM Forms drie seconden vóór de zittingsafloop.

Op deze pagina