Werken met formsets in de AEM Forms-werkruimte

Een formulierset is een verzameling HTML5-formulieren die zijn gegroepeerd en worden weergegeven als één set formulieren voor eindgebruikers. Wanneer eindgebruikers een formulierset beginnen te vullen, worden ze naadloos van het ene formulier naar het andere overgezet. De reeks formulieren kan vervolgens met één klik worden verzonden. Zie Opmaak in AEM Forms voor meer informatie over formsets en het instellen ervan.

De AEM Forms-werkruimte ondersteunt formsets. Met formsets kunnen meerdere formulieren die betrekking hebben op een service of proces worden gegroepeerd om een bedrijfsproces te automatiseren en aan de eindgebruikers worden gepresenteerd. In dat geval kunnen de gebruikers de gehele set als één geheel invullen en hoeven afzonderlijke formulieren of processen niet te worden opgeslagen, verzonden en bijgehouden.

Een formulierset koppelen aan het beginpunt in een AEM Forms-werkruimte-app

 1. Maak de workflow voor het bedrijfsproces in Workbench. Zie Workbench help voor meer informatie.

 2. Selecteer Een CRX-element gebruiken in presentatie en gegevens in de proceseigenschappen van het startpunt.

  3-1

 3. Klik doorblader (doorbladeren) naast de CRX activaweg. Het dialoogvenster Formulierelement selecteren wordt geopend.

  2

 4. Klik op het tabblad Formset, selecteer de relevante formset in de lijst en klik vervolgens op OK.

 5. Implementeer de toepassing nadat u andere relevante proceseigenschappen hebt bijgewerkt.

Opmaak gebruiken in de AEM Forms-werkruimte

Zodra een formset aan een startpunt is gekoppeld, kan het startpunt worden aangeroepen, net als elk ander startpunt dat wordt aangeroepen, vanuit de AEM Forms-werkruimte.

De volgende bewerkingen worden ondersteund in de indeling in de AEM Forms-werkruimte:

 • Opslaan als concept
 • Vergrendelen
 • Abandon
 • Verzenden
 • Bijlagen toevoegen
 • Notities toevoegen
 • Tussen formulieren in een formulierset navigeren met de knoppen Vorige of Volgende

3-1

OPMERKING

Voor prestatieverbetering tijdens het verplaatsen van vorige en volgende formulieren in een indeling, worden alle werkruimteknoppen (Vorige, Volgende, Opslaan, Verzenden en … (Meer)) worden uitgeschakeld totdat het desbetreffende formulier volledig wordt weergegeven.

Op deze pagina