De mappenstructuur

AEM Forms-werkruimtecomponenten zijn ontworpen op MVC-architectuur met behulp van backbone. Elke component heeft een bestand voor:

  • Model, dat bedrijfslogica bevat.
  • Sjabloon, dat wil zeggen een HTML-bestand dat interfacebesturingselementen bevat.
  • De mening, die als klasse van het Controlemechanisme aan Malplaatje dienst doet.

De elementen voor alle componenten worden in de hieronder beschreven mapstructuur geplaatst. Als u toegang wilt tot de elementen, meldt u zich aan bij CRXDE Lite en bladert u naar /libs/ws/js/runtime/.

​modelsBevat backbonemodellen.

​viewsBevat backboneweergaven.

​templatesBevat alleen de HTML-sjablonen voor de componenten.

​routesBevat universele routes. De omslag van malplaatjes binnen routes bevat de code van HTML en de verwijzingen naar de componenten.

​servicesContains de dienstinterface om de server APIs van Adobe Experience Manager op REST eindpunt te roepen.

​utilContains generische nut bruikbaar door veelvoudige componenten.

Op deze pagina