De gebruikersavatar weergeven

Avatar van de het programma geopende gebruiker wordt getoond in de hoger-juiste hoek van de werkruimte van AEM Forms. Ook, worden de avatars van directe rapporten in de organisatorische hiërarchie getoond in de Mening van de Manager. U kunt de AEM Forms-werkruimte zodanig configureren dat de gebruikersafbeeldingen in uw database, bijvoorbeeld de LDAP-server, worden gekozen.

OPMERKING

De ondersteunde hoogte-breedteverhouding van de gebruikersafbeeldingen is 1:1.

 1. Maak een DSC met de details die in de volgende stap worden vermeld. Voor meer informatie, zie "het Ontwikkelen van Componenten voor Vormen AEM"onderwerp in Programmering met AEM Forms gids.

 2. Definieer in de DSC een nieuwe SPI die de methoden getCurrentUserImageUrl en getUserImageUrl beschikbaar maakt om een afbeeldings-URL voor een AEM Forms-gebruiker op te halen. Hier volgt een voorbeeld van een Java™-codefragment:

  public class DemoUserImageURLProviderService {
   public String getCurrentUserImageUrl()
   {
     // return the URL for profile Image of logged in user
   }
   public String getUserImageUrl(String principalOid)
   {
     // return the URL for profile Image for user represented by this principal Oid
    }
  }
  
 3. Maak een bestand component.xml. Controleer of de specificatie-id overeenkomt met de weergave in het codefragment hieronder.

  Het volgende codefragment is een voorbeeld. Pas het aan uw specifieke vereisten aan.

  <component xmlns="https://adobe.com/idp/dsc/component/document">
    <component-id>com.adobe.sample.DemoUsersComponent</component-id>
    <version>1.1</version>
    <supports-export>false</supports-export>
    <descriptor-class>com.adobe.idp.dsc.component.impl.DefaultPOJODescriptorImpl</descriptor-class>
    <services>
      <service name="DemoUserImageURLProviderService" title="Demo User ImageURL provider service" orchestrateable="false">
      <auto-deploy service-id="DemoUserImageURLProviderService" category-id="Demo Users Component DSC" major-version="1" minor-version="0" />
      <description>Service for resolving user image url.</description>
       <specifications>
       <specification spec-id="com.adobe.idp.taskmanager.dsc.enterprise.UserImageUrlProvider"/>
       </specifications>
      <specification-version>1.0</specification-version>
      <implementation-class>com.adobe.sample.demousers.DemoUserImageURLProviderService</implementation-class>
      <request-processing-strategy>single_instance</request-processing-strategy>
      <supported-connectors>default</supported-connectors>
      <operation-config>
        <operation-name>*</operation-name>
        <transaction-type>Container</transaction-type>
        <transaction-propagation>supports</transaction-propagation>
        <!--transaction-timeout>3000</transaction-timeout-->
      </operation-config>
      <operations>
        <operation anonymous-access="false" name="getCurrentUserImageUrl" method="getCurrentUserImageUrl">
          <output-parameter name="result" type="java.lang.String"/>
        </operation>
        <operation anonymous-access="false" name="getUserImageUrl"
  method="getUserImageUrl">
        <input-parameter name="principalOid" type="java.lang.String"/>
        <output-parameter name="result" type="java.lang.String"/>
        </operation>
      </operations>
      </service>
    </services>
  </component>
  
 4. Implementeer DSC via Workbench. Start ProcessManagementClientSessionService-service opnieuw.

 5. Mogelijk moet u de browser vernieuwen of u opnieuw afmelden/aanmelden bij de gebruiker.

Op deze pagina