Overzicht van transactierapporten

Houd een telling van alle voorgelegde vormen, interactieve mededeling teruggegeven, Documenten die in één formaat aan een andere worden omgezet, en meer

Inleiding

Met transactierapporten in AEM Forms kunt u een telling bijhouden van alle transacties die sinds een opgegeven datum op uw AEM Forms-implementatie zijn uitgevoerd. Het doel is informatie te verstrekken over productgebruik en belanghebbenden in het bedrijfsleven te helpen hun digitale verwerkingsvolumes te begrijpen. Voorbeelden van een transactie zijn:

  • Verzending van een adaptief formulier, een HTML5-formulier of een formulierset
  • Vertoning van een gedrukte versie of webversie van een interactieve communicatie
  • Een document omzetten van de ene bestandsindeling naar de andere

Voor meer informatie over wat als transactie wordt beschouwd, zie Billable APIs.

Transactieopname is standaard uitgeschakeld. U kunt transactieopname van AEM Console van het Web toelaten. U kunt transactierapporten weergeven over auteur-, verwerkings- of publicatieinstanties. Transactierapporten weergeven over auteur- of verwerkingsinstanties voor een geaggregeerde som van alle transacties. De transactierapporten van de mening over publiceer instanties voor een telling van alle transacties die slechts op dat publicatiegeval plaatsvinden van waar het rapport in werking wordt gesteld.

Ontwerp geen inhoud (maak adaptieve formulieren, interactieve communicatie, thema's en andere ontwerpactiviteiten) en verwerkt geen documenten (gebruik workflows, documentservices en andere verwerkingsactiviteiten) op hetzelfde AEM. Houd de transactieopname uitgeschakeld voor AEM Forms-servers die worden gebruikt om inhoud te schrijven. Laat de transactieopname ingeschakeld voor AEM Forms-servers die worden gebruikt om documenten te verwerken.

sample-transaction-report-schrijver-1

Een transactie blijft in de buffer voor een gespecificeerde periode (de tijd van de Buffer van de Duw + omgekeerde replicatietijd). Door gebrek, vergt het ongeveer 90 seconden voor de transactietelling om in het transactierapport te weerspiegelen.

Handelingen als het verzenden van een PDF-formulier, het gebruik van de gebruikersinterface van de agent voor het weergeven van een voorvertoning van een interactieve communicatie of het gebruik van niet-standaardmethoden voor het verzenden van formulieren worden niet als transacties beschouwd. AEM Forms biedt een API om dergelijke transacties op te nemen. Roep API van uw douaneimplementaties aan om een transactie te registreren.

Ondersteunde topologie

Transactierapporten zijn alleen beschikbaar in AEM Forms op OSGi-omgeving. Het steunt auteur-publiceren, auteur-verwerkings-publiceer, en slechts verwerkingstopologieën. Bijvoorbeeld topologieën, zie Architectuur en plaatsingstopologieën voor AEM Forms.

Het aantal transacties wordt omgekeerd herhaald van publicatieinstanties naar auteur- of verwerkingsinstanties. Een indicatieve auteur-publiceer topologie wordt hieronder getoond:

simpleschrijver-publish-topologie

OPMERKING

AEM Forms-transactierapporten ondersteunen geen topologieën die alleen publicatieexemplaren bevatten.

Richtlijnen voor het gebruik van transactierapporten

  • Schakel transactierapporten uit op alle instanties van de auteur, aangezien rapporten over instanties van de auteur tijdens ontwerpactiviteiten geregistreerde transacties omvatten.
  • Schakel de optie Transacties weergeven vanuit de optie Alleen publiceren in de auteurinstantie in om cumulatieve transacties van alle publicatie-instanties weer te geven. U kunt ook transactierapporten op elke publicatie-instantie weergeven voor feitelijke transacties op alleen die specifieke publicatie-instantie.
  • Gebruik geen auteur-instanties om workflows uit te voeren en documenten te verwerken.
  • Voordat u transactierapportage gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de omgekeerde replicatie is ingeschakeld voor alle publicatieexemplaren als u een topologie hebt met publicatieservers.
  • Transactiegegevens worden omgekeerd gerepliceerd van een publicatie-instantie naar alleen de overeenkomstige auteur of verwerkingsinstantie. De auteur of verwerkingsinstantie kan gegevens niet verder repliceren naar een andere instantie. Bijvoorbeeld, als u auteur-verwerkings-publiceer topologie hebt, worden de samengevoegde transactiegegevens herhaald slechts aan de verwerkingsinstantie.

Op deze pagina