Rapportering van probleemoplossingsproces

Problemen bij het maken van filters in Internet Explorer 9 op Microsoft Windows 7

Als u filters voor vooraf bepaalde rapporten creeert, komen de volgende kwesties periodiek op Internet Explorer 9 voor Microsoft Windows 7 milieu voor:

  • In de vervolgkeuzelijst in het veld Waarde worden unieke id's weergegeven in plaats van de waarden.
  • Met het besturingselement Kalender in het veld Waarde worden Japanse tekens weergegeven.
  • Het veld Voorwaarde wordt niet weergegeven.
  • Het besturingselement Kalender in het veld Waarde wordt niet weergegeven.

Resolutie

Terwijl u nog aan Proces het Melden het programma wordt geopend:

  1. Wis de browsercache.
  2. Vernieuw het browserscherm.

Op deze pagina