Gerichte ervaringen maken in AEM Forms

Adobe Target integreren met AEM Forms

Met Adobe Target geïntegreerd met AEM kunt u ervaringen creëren die zijn aangepast voor een doelgroep. Met Adobe Target kunt u A/B-tests maken, de reactie van de gebruiker meten en aangepaste webinhoud voor bepaalde gebruikers genereren. U kunt Adobe Target integreren met AEM Forms om afbeeldingscomponenten van adaptieve formulieren en interactieve communicatie als doel in te stellen.

Configureer Adobe Target in AEM om deze te gebruiken met adaptieve formulieren en interactieve communicatie. Zie Een doelconfiguratie maken in AEM en Voeg een framework toe.

OPMERKING

Het richten werkt wanneer uw adaptieve vorm of interactieve mededeling gebruikend een gastheernaam of IP adres wordt teruggegeven. Dit mislukt wanneer uw adaptieve formulier of interactieve communicatie wordt gegenereerd met localhost.

Doelactiviteit maken

 1. Tik op Adobe Experience Manager > Persoonlijk maken > Activiteiten.

  https://<hostname>:<port>/libs/cq/personalization/touch-ui/content/v2/activities.html

 2. Tik op Maken > Merk maken op de pagina Activiteiten.

 3. U wordt gevraagd een sjabloon te kiezen en eigenschappen in te voeren.

  Selecteer een sjabloon. Tik op Volgende. Voer in de sectie Eigenschappen de titel van uw merk in en tik op Maken.
  Uw merk wordt nu vermeld op de pagina Activiteiten.

 4. Tik op uw merk op de pagina Activiteiten.

 5. Tik in Master gebied van uw merk op Maken > Activiteiten maken.

  Wanneer u een activiteit creeert, specificeert u zijn details, doel, en montages.

  De sectie Details bevat naam, doelengine en doel. Wanneer u Adobe Target selecteert als de doelengine, wordt de optie voor de configuratie van de doelcloud ingeschakeld. Kies uw de wolkenconfiguratie van het Doel, kies het type van Activiteit, verstrek het doel van de activiteit, en tik Volgende. De interactieve Communicatie steunt slechts Ervaring richtend het type van Activiteit.

  In de sectie Doel kunt u gebruikerservaring toevoegen en deze een naam geven. Klik Ervaring toevoegen om de opties Selecteer Publiek en Naam Ervaring in te schakelen. Tik Selecteer Soorten publiek om een lijst met doelgroepen en hun bron weer te geven. Selecteer een publiek in de lijst Audience Name. Tik Ervaring toevoegen om de ervaring een naam te geven en tik Volgende.

  In het gedeelte Doelen en instellingen kunt u uw activiteiten plannen en er een prioriteit van maken. Plaats de begindatum, einddatum, en prioriteit van de activiteit, doel metrisch, extra metrisch en tikken sparen.

  De activiteit wordt nu vermeld in je merkpagina.

  OPMERKING

  U kunt de fout negeren "Uw activiteit is opgeslagen maar niet gesynchroniseerd met Doel. Reden: De volgende ervaring heeft geen voorstellen", indien aangetroffen bij het opslaan van de activiteit.

 6. Als u doel wilt inschakelen, bewerkt u het .jsp-bestand zodat clientbibliotheken worden opgenomen die in de sjabloon voor aangepaste formulieren worden gebruikt.

  Bijvoorbeeld, in uit-van-de-doosimplementatie, klik Hulpmiddelen > CRXDE Lite.

  Typ /libs/fd/af/components/page/base/head.jsp in de adresbalk van CRXDE Lite om het bestand head.jsp te bewerken.

  Deze implementatie gebruikt simpleEnrollment malplaatje. In deze implementatie wijzigt u het bestand head.jsp om de volgende clientbibliotheken op te nemen:

  <cq:include script="/libs/cq/cloudserviceconfigs/components/servicelibs/servicelibs.jsp"/>

  <cq:include path="clientcontext_optimized" resourceType="/libs/cq/personalization/components/clientcontext_optimized"/>

  <cq:include path="config" resourceType="cq/personalization/components/clientcontext_optimized/config"/>

 7. Als u het doelframework voor adaptieve formulieren wilt inschakelen, navigeert u naar het formulier of de interactieve communicatie en opent u het in de bewerkingsmodus.

  Als u een formulier of interactieve communicatie wilt openen in de bewerkingsmodus, tikt u op Select en vervolgens op Open.

  U kunt ook vier knoppen weergeven wanneer u de muisaanwijzer op het formulier of het interactieve communicatiepictogram plaatst zonder dat u dit selecteert. Tik op de knop Bewerken die wordt weergegeven om het formulier te openen in de bewerkingsmodus.

 8. Tik op Pagina-informatie theme-options > Open Properties op de pagina-werkbalk.

 9. Kies op het tabblad Algemeen een configuratie voor het veld Adobe Target. Tik Opslaan en sluiten.

Gecreeerde activiteit toepassen op een adaptieve formulierafbeelding of een interactieve communicatieafbeelding

 1. Open het aangepaste formulier en de interactieve communicatie voor bewerking. Als u een interactieve mededeling opent, open het Kanaal van het Web.

 2. Voeg in de ontwerpmodus van uw interactieve communicatie of adaptief formulier een afbeelding toe die u als doel wilt instellen.

  OPMERKING

  AEM Forms biedt alleen ondersteuning voor afbeeldingscomponenten. Zorg ervoor dat het deelvenster dat als host fungeert voor de afbeeldingscomponent geen andere component bevat en dat het aantal kolommen voor het deelvenster is ingesteld op 1.

 3. Schakel van Edit over naar Targeting modus. De optie voor het schakelen tussen modi bevindt zich in de rechterbovenhoek.

 4. Selecteer een BRAND, selecteer ACTIVITEIT en tik Doelstelling starten. Het menu Soorten publiek wordt rechts van de editor weergegeven.

  gericht

 5. Selecteer een publiek in het menu Soorten publiek en tik op de afbeelding om deze als doel in te stellen. Er wordt een menu weergegeven. Tik in het menu op Doel. Tik op de afbeelding en tik Configureer. Selecteer in het eigenschappenvenster de afbeelding die u voor het geselecteerde publiek wilt weergeven. Herhaal de stap voor alle doelgroepen. De doelgerichte ervaring wordt ingeschakeld voor de afbeelding in de interactieve communicatie of het adaptieve formulier.

Controleren of de gemaakte activiteit synchroon is met de doelserver

Een activiteit die voor het richten van syncs met de server van het Doel wordt gebruikt. Om te controleren of uw activiteit synchroon is met de doelserver, controleert u de status van uw activiteit op uw merkpagina.

Controleer of de status van de activiteit is gesynchroniseerd.

Doelgedrag valideren

Doelgedrag valideren:

 • Doelen gebruiken met wcmmode preview in de modus Schrijver
 • Doelstelling gebruiken met wcmmode preview en wcmmode disabled in de publicatiemodus

Monitorgericht voor de afbeeldingscomponent

Publiceer uw afbeeldingen, activiteiten en adaptief formulier om de doelversie voor afbeeldingscomponenten op uw formulier te controleren.

Problemen openen

Visibility expression, set focus mislukt voor gerichte afbeeldingen op adaptieve formulieren.

Op deze pagina