AEM Forms configureren voor het verzenden van formuliergegevens naar een AEM Forms tijdens JEE-proces

Adaptieve formulieren ondersteunen het verzenden van gegevens naar een AEM Forms on JEE-proces voor verdere verwerking. Hiermee kunt u een AEM Forms op JEE-proces activeren met de gegevens die beschikbaar zijn in het verzonden formulier. Voer de volgende stappen uit om uw AEM Forms-exemplaar in staat te stellen een adaptief formulier naar AEM Forms te verzenden bij JEE-proces:

AEM Forms-server configureren

Voer de volgende stappen uit om uw AEM formulierserver in staat te stellen gegevens naar een AEM Forms op de JEE-server te verzenden:

 1. Ga naar AEM webconfiguratieconsole op https://[host]:[port]/system/console/configMgr.

 2. Zoek en klik op de Adobe LiveCycle client SDK Configuration-component.

 3. Klik hierop om de URL van de configuratieserver, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de AEM Forms op de JEE-server te bewerken.

 4. Controleer de instellingen en klik op Opslaan.

Adobe LiveCycle Client SDK-configuratie

Gegevens toewijzen aan procesvelden

Nadat uw AEM Forms is geconfigureerd, wijst u de XML-gegevens en bijlagen van het verzonden formulier toe aan de velden in het AEM Forms on JEE-proces. Dit doet u als volgt:

 1. In de AEM console van de Webconfiguratie, klik om de Locator van het Proces van de LiveCycle van de Gids en Invoker configuratie uit te geven.

 2. Geef de volgende parameters op:

  • Naam van de parameter data xml (verplicht): Geef het XML-eigenschappenbestand op van het AEM Forms on JEE-proces dat de verzonden gegevens moet verwerken. De standaardwaarde is dataxml.
  • Naam van de parameter voor bestandsbijlagen (optioneel): Geef de lijst op met documentobjecten die het AEM Forms on JEE-proces moet verwerken. De standaardwaarde is fileAttachmentsList.
 3. Controleer de instellingen en klik op Opslaan.

Geleider LiveCycle Process Locator en Invoker

Zodra gevormd, legt de Verzenden aan Forms Workflow actie een lijst voor van AEM Forms op JEE serverprocessen die de gespecificeerde gegevens xml parameter bevatten.

Op deze pagina