Ondersteuning voor afbeeldingsclausules voor HTML5-formulieren

HTML5-formulieren ondersteunen de XFA-afbeeldingscomponent voor de weergavewaarde en de opgemaakte waarde voor datum, tekst en numerieke symbolen. De volgende uitdrukkingen van de Beeldclausule worden gesteund:

 • category (locale){picture-clause} | category(locale){picture-clause} | category(locale)
 • category.subcategory{}
OPMERKING

Op dit moment biedt Mobiles Forms geen ondersteuning voor de optie Beeld bewerken. Ook worden symbolen van de DateTime- en Time Picture-component niet ondersteund.

Ondersteunde datumveldsymbolen

Ondersteunde expressie voor Datumafbeeldingsvoorwaarde:

 • date.long{}
 • date.short{}
 • date.medium{}
 • date.full{}
 • date.short{}
 • date
OPMERKING

Het standaardpatroon van een afbeeldingsvoorwaarde is het patroon {MMM D, YYYY} . Als er geen patroon wordt toegepast, wordt het standaardpatroon gebruikt.

Symbool Interpretatie
D Dag van de maand met 1 of 2 cijfers (1-31)
DD Dag van de maand met 2 cijfers en een voorloopnul (01-31).
M Maand van het jaar met 1 of 2 cijfers (1-12).
MM Maand van het jaar met 2 cijfers en een voorloopnul (01-12).
MMM Afkorting van de naam van de maand van de huidige landinstelling
MMMM Volledige naam maand van huidige landinstelling
EEE Afgekort op weekdagnaam van de huidige landinstelling
EEEE Volledige weekdagnaam van de huidige landinstelling
YY Jaar met twee cijfers, waarbij 00 = 2000, 29 = 2029, 30 = 1930 en 99 = 1999
YYYY Jaar met vier cijfers

Numerieke afbeeldingsclausule

HTML5-formulieren ondersteunen numerieke afbeeldingssymbolen. Er is echter een verschil in ondersteuning tussen PDF forms en HTML Forms.

In PDF forms wordt een getal opgemaakt ongeacht het aantal symbolen in de Fotocomponent

In HTML Forms wordt een getal alleen opgemaakt als het getal cijfers bevat die kleiner zijn dan het aantal symbolen in de Fotocomponent.

Voorbeeld: Neem bijvoorbeeld een afbeeldingsvoorwaarde: num{zzz,zzz,zz9}.

Het getal 10000 wordt opgemaakt als 10.000 in zowel HTML als PDF forms.

Het getal 1000000 wordt opgemaakt als 1000.000 in PDF forms. In HTML Forms blijft het getal echter niet opgemaakt als 1000000.

Ondersteunde expressies voor de component Numeric Picture in HTML Forms zijn:

 • num.integer{}
 • num.decimal{}
 • num.currency{}
 • num.percent{}
 • num
Symbool Interpretatie Invoer parseren
9 Uitvoeropmaak: één cijfer. Of voor het nul-cijfer als de inputgegevens of een ruimte in de overeenkomstige positie leeg zijn.
Eén cijfer
Z Uitvoeropmaak: één cijfer. Of voor een spatie als de invoergegevens leeg zijn, een spatie, of het nul cijfer in de overeenkomstige positie.
Eén cijfer of spatie
z Uitvoeropmaak: één cijfer. Of voor niets als de invoergegevens leeg zijn, een spatie, of het nul cijfer in de overeenkomstige positie.
Eén cijfer of niets
E Uitvoeropmaak: het exponentgedeelte van een drijvende-kommagetal bestaande uit het exponentiële symbool (E). gevolgd door een optioneel plus- of minteken. Gevolgd door de exponentwaarde.
Hetzelfde als voor uitvoeropmaak
CR of cr
Credit-symbool (CR) als het een negatief getal is. Anders niets.
S of s
Uitvoeropmaak: een minteken als het getal negatief is. Anders spatie.
Min teken als het getal negatief is. plusteken als het getal positief is
V Decimale radix van de geldende landinstelling. De decimale radix mag worden geïmpliceerd bij het parseren van de invoer.
v Decimale radix van de geldende landinstelling. De decimale radix mag worden geïmpliceerd bij het parseren van invoer en uitvoeropmaak.
. Decimale radix van de geldende landinstelling.
, (U+FF0C) Groeperingsscheidingsteken voor de geldende landinstelling
$ (U+FF04) Valutasymbool van de geldende landinstelling.
% (U+FF05) Percentagesymbool van de geldende landinstelling.
( (U+FF08) haakje openen als het getal negatief is. Anders ruimte.
) (U+FF09) Haakje rechts als het getal negatief is. Anders ruimte.
t Tabteken

Tekstbeeldingsclausule

HTML5-formulieren ondersteunen de volgende Text Picture-componentexpressies:

 • text
Symbool Interpretatie
A Eén alfabetisch teken.
X Eén teken.
O Eén alfanumeriek teken.
0 (nul) Eén alfanumeriek teken.
9 Eén cijfer.

Op deze pagina