HTML5-formulieren optimaliseren

HTML5-formulieren genereren formulieren in de HTML5-indeling. De resulterende uitvoer kan groot zijn, afhankelijk van factoren zoals de formuliergrootte en afbeeldingen in het formulier. Om de gegevensoverdracht te optimaliseren, is de geadviseerde benadering de reactie van HTML te comprimeren gebruikend de Server van het Web waarvan het verzoek wordt gediend. Deze benadering vermindert de reactiegrootte, het netwerkverkeer, en de tijd die wordt vereist om gegevens tussen de server en cliëntmachines te stromen.

Dit artikel beschrijft de stappen die worden vereist om compressie voor de Server 2.0 met 32 bits van het Web van Apache, met JBoss toe te laten.

Opmerking: De volgende instructies zijn niet van toepassing op andere servers dan Apache Web Server 2.0 32 bits.

Vraag de Apache-webserversoftware aan die op uw besturingssysteem van toepassing is:

 • Voor Windows downloadt u de Apache-webserver van de Apache HTTP Server-projectsite.
 • Download voor Solaris 64-bits de Apache-webserver van de website Sunfreeware for Solaris.
 • Voor Linux wordt de Apache-webserver vooraf geïnstalleerd op een Linux-systeem.

Apache kan communiceren met JBoss via HTTP of het AJP-protocol.

 1. Verwijder de commentaarmarkering van de volgende moduleconfiguraties in het APACHE_HOME/conf/httpd.conf dossier.

  LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy.so
  LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_http.so
  LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
  
  OPMERKING

  Voor Linux is de standaard APACHE_HOME-map /etc/httpd/.

 2. Configureer de proxy op poort 8080 van JBoss.

  Voeg de volgende configuratie aan APACHE_HOME/conf/httpd.conf configuratiedossier toe.

  ProxyPass / https://<server_Name>:8080/
  ProxyPassReverse / https://<server_Name>:8080/
  
  OPMERKING

  Wanneer u een volmacht gebruikt, worden de volgende configuratieveranderingen vereist:

  • Toegang: https://<server>:<port>/system/console/configMgr
  • De configuratie voor het filter Apache Sling Reference bewerken
  • Voeg in de sectie Hosts toestaan de vermelding voor de proxyserver toe
 3. Compressie inschakelen.

  Voeg de volgende configuratie aan APACHE_HOME/conf/httpd.conf configuratiedossier toe.

  <Location /content/xfaforms>
   <IfModule mod_deflate.c>
     SetOutputFilter DEFLATE
     # Don’t compress
     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
     SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:exe|t?gz|zip|bz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary
    #Dealing with proxy servers
  
     <IfModule mod_headers.c>
      Header append Vary User-Agent
     </IfModule>
   </IfModule>
  </Location>
  
 4. Als u toegang wilt tot de AEM server, gebruikt u https://[Apache_server]:80.

Op deze pagina