FormulierBridge integreren met aangepaste portal voor HTML5-formulieren

FormBridge is een bridge-API voor HTML5-formulieren waarmee u kunt werken met een formulier. Zie Referentie FormBridge API voor de API-referentie van FormBridge.

Met de FormBridge-API kunt u de waarden van formuliervelden ophalen of instellen vanaf de HTML-pagina en het formulier verzenden. U kunt bijvoorbeeld de API gebruiken om een wizards-achtige ervaring op te bouwen.

Een bestaande HTML-toepassing kan de FormBridge API gebruiken om te communiceren met een formulier en dit in te sluiten in de HTML-pagina. U kunt de volgende stappen gebruiken om de waarde van een veld in te stellen met de API van Form Bridge.

HTML5-formulieren integreren in een webpagina

 1. Een profiel kiezen of een profiel maken

  1. In de interface CRX DE, navigeer aan: https://[server]:[port]/crx/de.

  2. Meld u aan met beheerdersreferenties.

  3. Maak een profiel of kies een bestaand profiel.

   Zie Een nieuw profiel maken voor meer informatie over het maken van een profiel.

 2. Het HTML-profiel wijzigen

  Neem XFA-runtime, XFA-bibliotheek en XFA-formulier-HTML-fragment op in de profielrenderer, ontwerp uw webpagina en plaats het formulier in de webpagina.

  U kunt bijvoorbeeld het volgende codefragment gebruiken om een app met twee invoervelden en een formulier te maken om de interactie tussen het formulier en een externe app aan te tonen.

  <%@ page session="false"
          contentType="text/html; charset=utf-8"%><%
  %><%@ taglib prefix="cq" uri="https://www.day.com/taglibs/cq/1.0" %><%
  %><!DOCTYPE html>
  <html manifest="${param.offlineSpec}">
    <head>
      <cq:include script="formRuntime.jsp"/>
      <!-- Portal Scripts and Styles -->
      <cq:include script="portalheader.jsp"/>
    </head>
    <body>
      <div id="leftdiv" >
        <div id="leftdivcontentarea">
          <!-- Portal Body -->
         <cq:include script="portalbody.jsp"/>
        </div>
      </div>
      <div id="rightdiv">
        <div id="formBody">
        <cq:include script="config.jsp"/>
        <!-- Form body -->
        <cq:include script="formBody.jsp"/>
        <! --To assist in page transitions -- add navigation, based on scrolling -->
        <cq:include script="../nav/scroll/nav_footer.jsp"/>
        <cq:include script="footer.jsp"/>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
  
  OPMERKING

  De regel 9 bevat aanvullende JSP-verwijzing voor CSS-stijlen en JavaScript-bestanden om de pagina te ontwerpen.

  De <div id="rightdiv">-tag op regel 18 bevat het HTML-fragment van het XFA-formulier.
  De pagina wordt opgemaakt in twee containers: left en right. De juiste container heeft het formulier. De linkercontainer heeft twee invoervelden en een deel van de externe HTML-pagina.
  De volgende schermafbeelding laat zien hoe het formulier in een browser wordt weergegeven.

  portaal

  De linkerzijde is een onderdeel van de HTML-pagina. De rechterzijde met de velden is het xfa-formulier.

 3. De formuliervelden openen vanaf de pagina

  Hier volgt een voorbeeldscript dat u kunt toevoegen om waarden in een formulierveld in te stellen.

  Als u bijvoorbeeld EmployeeName wilt instellen met de waarden in de velden Voornaam en Achternaam, roept u de functie window.formBridge.setFieldValue aan.

  U kunt de waarde ook lezen door window.formBridge.getFieldValue ​ API aan te roepen.

  $(function() {
        $(".input").blur(function() {
          window.formBridge.setFieldValue(
                'xfa.form.form1.#subform[0].EmployeeName',
                 $("#lname").val()+' '+$("#fname").val()
                )
          });
      });
  

Op deze pagina